Bij twijfel… Doen!

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

In de NRC Next van afgelopen woensdag (20 februari) staat een artikel over verpleegkundigen van het Medisch Centrum Haaglanden, die sinds kort ook vermoedens van kindermishandeling melden bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Voorheen konden zij, net als overal in Nederland, alleen gevallen melden waarbij ze zeker wisten dat een kind wordt mishandeld (als voorbeeld wordt genoemd een afdruk van een strijkbout in de rug, waarop zelfs het serienummer van het apparaat te lezen is).

Twijfelgevallen zijn situaties waarin de ouders een aannemelijk verhaal hebben over de verwonding, maar het kind zich vreemd, terughoudend, gedraagt met name tegenover de ouders. De verpleegkundigen hebben voor deze “niet-pluis” gevallen een eigen protocol voor melden ontwikkeld met de steun van het ziekenhuis. Alles wordt gemeld bij het AMK. Het AMK onderzoekt vervolgens of de vermoedens kloppen. Haast in alle gevallen blijkt dat de verpleegkundigen het bij het rechte eind hebben.

Dit is een prachtig voorbeeld van medewerkers die gebruik maken van de ruimte die regels hen bieden, tegen de heersende werkwijze (landelijk) in. Iedereen klaagt over de jeugdzorg, deze verpleegkundigen doen wat in hun vermogen ligt. Ouders worden niet meteen uit de ouderlijke macht ontzet, dus liever één melding teveel, dan honderden te weinig. Hopelijk nemen meer ziekenhuizen, Bureaus Jeugdzorg en jeugdzorgaanbieders deze werkwijze over.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/bij-twijfeldoen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/bij-twijfeldoen/