Frontiers of Innovation Conference @ Harvard University

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

In de eerste week van april heb ik (Lobke) deelgenomen aan de Frontiers of Innovation Conference. De conferentie is een initiatief van het Global Innovators Network van het Ash Institute vam Harvard University. Eens in de twee jaar organiseren zij een redelijk algemene conferentie over innovatie in de publieke sector om het netwerk zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Dat was gelukt: ruim 400 deelnemers (innovatoren, ambtenaren en wetenschappers) uit 100 verschillende landen waren aanwezig in Cambridge. De conferentie was naast een aantal keynotes opgebouwd uit verschillende panels. In elk panel werden drie innovaties uit verschillende landen gepresenteerd en aanlsuitend volgde discussie. Een blog is niet de plek om uitgebreid verslag te doen, maar een aantal punten wil ik graag noemen:

Ethics and Accountibility in the Public Sector
De innovaties in dit panel gingen vooral over transparantie. Eén van de drie innovaties – Somerstat: een systeem van dataverzameling gecombineerd met het maken van prestatie-afspraken – was niet heel nieuw, maar was in het panel opgenomen omdat het een voorbeeld was van een innovatie die op meerdere plekken succesvol wordt toegepast. Het is dus een herhaalbare innovatie.

Innovations in Participation
Een mooi voorbeeld vond ik de urban planning op Warwick Junction in Durban (South Africa). Op dit punt komen iedere dag veel -arme- forensen die met de metro of de bus naar hun werk gaan. Een geliefd punt voor illegale straatverkopers. Toen het kruispunt opgeknapt moest worden, hebben ze de straatverkopers een legale status gegeven op voorwaarde dat zowel de verkopers als de passanten mee zouden denken en werken aan de vernieuwing.

Innovations in Emergency Management
Bij dit panel vond ik de verschillen tussen de innovaties mooi om te zien. Uiteraard was er een Amerikaanse fire chief die vertelde over het Incident Managemente System: het systeem voor coördinatie van hulpverleners in geval van rampen, geïnspireerd op een militaire aanpak, dat heel goed gewerkt had tijdens 9/11. Daarnaast was er ook iemand uit de Chinese stad Nanning, die vertelde over de integrale alarmcentrale voor brandweer, politie en ambulance en andere hulpverleners. In grote delen van de wereld is dit absoluut innovatie!

Opvallend aan alle panels was dat het accent meer op samenwerken lag. Over toegang tot diensten door middel van technologie werd nauwelijks gesproken. Dit werd regelmatig opgemerkt door de zaal. Innovaties met behulp van internet zijn voor veel mensen niet te gebruiken, simpelweg omdat zij geen toegang tot internet hebben. Het was op deze conferentie dan een niet veel besproken onderwerp, maar nog steeds actueel.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/frontiers-of-innovation-conference-harvard-university/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/frontiers-of-innovation-conference-harvard-university/