Overheid slimmer met milieuregels

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Afgelopen vrijdag publiceerde het ministerie van VROM een persbericht met goed nieuws: het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Geel voor de modernisering van de milieuregels voor bedrijven.

De algemene regels – 11 verschillende regelingen – worden samengevoegd en in bepaalde sectoren hoeven ondernemers met ingang van de wet in 2007 niet langer milieuvergunningen aan te vragen. Dit laatste geldt voor 20.000 van de 100.000 bedrijven die op dit moment met milieuregels te maken hebben.

Dit is op drie manieren een slimme ingreep. De modernisering betekent een vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven, daarnaast wordt het voor ambtenaren eenvoudiger om regels uit te voeren en te handhaven en het levert een financiele besparing op omdat er minder vaak en intensief gecontroleerd hoeft te worden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/overheid-slimmer-met-milieuregels/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/overheid-slimmer-met-milieuregels/