Stap naar minder regels voor buitenlandse dienstverleners

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met het voorstel van minister Donner (Sociale Zaken) om het voor buitenlandse dienstverlenende bedrijven in Nederland mensen van een baan te voorzien die hier niet zonder meer zouden mogen werken. Bijvoorbeeld een Poolse internationale werkgever die een Oekraïnse medewerker in Nederland wil laten werken. Het gaat hierbij om dienstverlenende bedrijven uit de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Dit is een wens van de Europese Commissie.

Door deze versoepeling hoeven de werkgevers zich niet meer aan de meldingsplicht te houden, dat wil zeggen dat zij geen kopie van het identiteitsbewijs meer hoeven te overleggen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Kopiën van de verblijfs- en werkvergunning zijn straks alleen nog maar nodig voor werknemers van buiten de EU, als het aan het kabinet ligt. Een andere versoepeling die het Kabinet wil invoeren is de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning voor asielzoekers die hier stage lopen voor een beroepsopleiding.

Opvallend aan dit bericht is, dat het gepresenteerd wordt alsof buitenlandse dienstverleners vanaf vandaag geen meldinsplicht meer hebben en geen tewerkstellingsvergunning voor stagiairs meer hoeven aan te vragen. “Kabinet schrapt regels voor dienstverleners uit Europese Unie”. “Minder regels voor Europese dienstverleners”. Dit klinkt mooi, maar de laatste alinea van het persbericht van het ministerie van Algemene Zaken brengt je weer met beide voeten op de grond.

Om deze versoepelingen door te kunnen voeren, is een wijziging van het Besluit Uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen nodig. Nu de ministerraad het voorstel van Donner heeft overgenomen wordt het voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna moet nog een ingangsdatum voor de nieuwe uitvoering worden vastgesteld. Dienstverleners en werknemers zullen dus nog even flink moeten regelen…..

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/stap-naar-minder-regels-voor-buitenlandse-dienstverleners/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/stap-naar-minder-regels-voor-buitenlandse-dienstverleners/