Van der Hoeven en Rutte willen bureaucratiemeter

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Gisteren is er een opinieartikel van Maria van der Hoeven en Mark Rutte in de Volkskrant gepubliceerd waarin zij pleiten voor een ‘bureaucratiemeter’ in het onderwijs. Scholen zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden met als gevolg ook een flinke toename van de bureaucratie. Scholen(gemeenschappen) hebben allerlei nieuwe managementlagen gekregen, die het voor het zeggen hebben. Docenten lijken haast een ‘optional extra’ geworden te zijn.

De bewindslieden van OCW willen met de ‘bureaucratiemeter’ daar verandering in brengen. Met deze meter en een bijbehorende ‘bureaucratienorm’ moeten besturen van scholen verantwoording afleggen, vooral aan docenten en scholen. Scholen (en universiteiten) zijn in principe vrij in de manier waarop ze lesgeven, omdat zij de experts zijn op het gebied van op een boeiende manier lesgeven. Maar als ze lange tijd niet goed presteren zal de overheid ingrijpen.

Het klinkt als een goede stap in de richting van het terugbrengen van het enthousiasme in het onderwijs. Leerlingen en studenten hebben behoefte aan inspirerende en gemotiveerde docenten en dit zou kunnen helpen om het enthousiasme bij de docenten terug te brengen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/van-der-hoeven-en-rutte-willen-bureaucratiemeter/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/van-der-hoeven-en-rutte-willen-bureaucratiemeter/