Stemmen in willekeurig stemlokaal

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Natuurlijk is het zo dat er zoveel stemlokalen zijn dat je altijd dicht bij huis kunt stemmen en dat de lokalen lang geopend zijn (het lokaal waar ik moet stemmen van 7.30 tot 21.00 uur). Toch heb ik wel eens gehad dat het me beter uit zou komen om in een ander lokaal mijn stem uit te brengen. In 239 gemeenten is dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart mogelijk. Inwoners kunnen met hun stempas naar ieder stembureau in de gemeente gaan.

Nu gaat het nog om een experiment, maar het is de bedoeling dat het in de toekomst voor elke Nederlander mogelijk is om in een willekeurig stembureau binnen de gemeente te stemmen. Om dit mogelijk te maken heeft het kabinet op voorstel van minister Pechtold van bestuurlijke vernieuwing besloten de kieswet aan te passen.

En waarom zou het ook niet mogelijk zijn? Toen er nog met potlood en stembiljet gestemd werd, was het natuurlijk handig (of zelfs noodzakelijk) om de uitgebrachte stemmen precies over de lokalen te verdelen, vanwege de registratie en vanwege het tellen. Maar nu het stemmen met de computer gebeurt (zelfs in Amsterdam) is die nauwkeurig spreiding niet meer zo nodig.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/stemmen-in-willekeurig-stemlokaal/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/stemmen-in-willekeurig-stemlokaal/