Creative Partnerships NL

Creative Partnerships NL verbindt scholen met creatieve professionals om samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.


  • Betrokken KL'ers
2010

Creative Partnerships NL is een nieuw concept dat het lerend en vernieuwend vermogen van onderwijsorganisaties stimuleert door op zoek te gaan naar spannende duurzame verbintenissen tussen scholen en creatieve professionals die werkzaam zijn in de buurt van een school.

Op basis van de vernieuwingswensen van de school wordt een team van creatieve deskundigen samengesteld die samen met de school op zoek gaan naar innovatieve oplossingen. Creative Partnerships NL onderscheidt zich van cultuureducatie of kunstvakonderwijs: Het gaat niet om het stimuleren van kunstzinnigheid. Het gaat om vragen stellen, verbindingen maken, verbeelden en problemen herzien om zo inventieve projecten en ideeën te realiseren. Door samen te werken met creatieve professionals, wordt het creatieve denken en handelen ontwikkeld, een kerncompetentie om te kunnen excelleren in de kenniseconomie.

CPNL is een initiatief van Kennisland, samen met Rachel Feuchtwang en is geïnspireerd door het succesvolle Engelse Creative Partnerships

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/creative-partnerships-nl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/creative-partnerships-nl/