Kafka Schoolleiders

Voor een grote onderwijsinstelling heeft de Kafkabrigade bureaucratie geanalyseerd waar onderwijsteams in het basisonderwijs tegenaan lopen.


  • Betrokken KL'ers
2009

Voor een grote onderwijsinstelling heeft de Kafkabrigade bureaucratie geanalyseerd waar onderwijsteams in het basisonderwijs tegenaan lopen.

De onderwijsinstelling heeft de Kafkabrigade ingeschakeld naar aanleiding van klachten van directeuren en docenten over de hoeveelheid tijd die zij kwijt zijn aan bureaucratie in plaats van lesgeven. Samen met hen is uitgezocht of, waar en hoe het slimmer kan. Naast onderzoek naar de vraag waar bureaucratie in het onderwijs nou eigenlijk vandaan komt, zijn er ook aanbevelingen gedaan hoe administratieve lasten in de toekomst verlicht kunnen worden.

Tot september 2010 was Lobke van der Meulen projectleider Slimme Overheid. Nu is zij executive director van de Kafkabrigade. Chris Sigaloff heeft Lobke’s Slimme Overheid taken overgenomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kafka-schoolleiders/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kafka-schoolleiders/