Doorbraaksessie Gaming Onderwijs | M&ICT

In opdracht van ICTU modereerde Kennisland in 2008 een van de doorbraaksessies voor de projecten die binnen het programma M&ICT op het thema onderwijs gehonoreerd zijn


2008 - 2008

In opdracht van ICTU modereerde Kennisland in 2008 een van de doorbraaksessies voor de projecten die binnen het programma M&ICT op het thema onderwijs gehonoreerd zijn. In de zorg, het onderwijs en andere maatschappelijke sectoren komen succesvolle ICT-toepassingen vaak niet van de grond. Het actieprogramma Maatschappelijke sectoren & ICT (M&ICT) had ten doel maatschappelijke vraagstukken in deze sectoren aan te pakken. De sesssie stimuleerde de onderlinge kennisuitwisseling en legde kennisvragen die bij de projecten leefden bloot.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/doorbraaksessie-gaming-onderwijs-mict/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/doorbraaksessie-gaming-onderwijs-mict/