Innovatiesafari in de master ‘Leren en Innoveren’ van de Pabo Zwolle

Een driedaags innovatietraject voor real-life vraagstukken van zittende en startende leraren.


2014 - 2016

Op de Katholieke Pabo Zwolle wordt de vernieuwende master Leren en Innoveren aangeboden, op initiatief van stichting VierSlagLeren. De innovatiemodule binnen deze master wordt georganiseerd door Kennisland. Door middel van de ‘innovatiesafari’ dagen we de deelnemers uit om met hun eigen vraagstukken binnen de school aan de slag te gaan. De groep deelnemers bestaat uit een combinatie van zittende en startende leraren.

De innovatiesafari is een methode om concrete verandering te bewerkstelligen, maar tijdens het innoveren ontstaat ook een avontuurlijk leerproces. De innovatiesafari is een methode om concrete verandering te bewerkstelligen, maar tijdens het innoveren ontstaat ook een avontuurlijk leerproces. In dit leerproces krijgen deelnemers meer inzicht in de aard van de vraagstukken, identificeren zij verschillende stakeholders, definiëren zij succesfactoren, ontdekken zij onderlinge verschillen en overeenkomsten in denkkaders en overtuigingen, leren zij wat er nodig is om iets in beweging te krijgen, en tot slot hoe je je verhaal overbrengt aan anderen.

In de eerste sessie gaan we op zoek gegaan naar de vraagstukken die echt leven binnen de scholen, door middel van een bruisende Open Space-sessie met als centrale vraag: “Welke brandende vraag of welk dilemma op school houd je echt bezig, en zou je morgen opgelost willen zien?”

Aan de hand van de real-life vraagstukken die hieruit komen gaan we de scholen in, waar we ter plekke het vraagstuk gaan uitdiepen. Vervolgens gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen en experimenteren we hiermee in de praktijk.  Zo worden de deelnemers uitgedaagd om de eerste stappen te zetten richting verandering. Uiteindelijk leer je namelijk pas innoveren wanneer je het daadwerkelijk uitprobeert in de praktijk.

Leer- en innovatieprincipes

  • Leren door te doen (door dingen uit te proberen en daarop te reflecteren leer je het meest);
  • Begin bij de eindgebruiker (onderwijsinnovatie moet uiteindelijk ten goede komen aan het onderwijs dat leerlingen krijgen);
  • Denk groot, maar begin klein (de eerste stappen kun je vandaag zetten!);
  • Stimuleer innoverend, creatief en kritisch vermogen;
  • Prototype, leer en itereer;
  • Top-down en bottom-up (ondersteuning en ruimte voor innovatie is op alle organisatielagen nodig).

Dit is het derde jaar dat Kennisland de InnovatieSafari voor de KPZ organiseert. Thema’s die de afgelopen jaren voorbij kwamen++ErvaringenBekijk en lees de ervaringen van deelnemers in 2014 en 2015 op hun blogs. zijn bijvoorbeeld leerlingenkrimp (“het werk wordt niet minder, maar de uren wel”), een school die de kloof tussen groep 1, 2 en 3 wil verkleinen, het stimuleren van ouderparticipatie en ook het ontwikkelen van een plusklas voor minder begaafde kinderen.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/innovatiesafari-in-de-masteropleiding-leren-en-innoveren-van-de-p/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/innovatiesafari-in-de-masteropleiding-leren-en-innoveren-van-de-p/