Expeditie 2020

Hoogvliegers aan de Faculteit Educatie ontwerpen de lerarenopleiding van de toekomst.


2011 - 2012

Expeditie 2020 is een programma voor excellente studenten om gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst te ontwerpen. Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) en is bedoeld voor studenten van de Faculteit Educatie. De Expeditie is van start gegaan in september 2011. Een reis van zo’n acht maanden waarin studenten, gesteund door externe deskundigen, docenten en bestuurders, een ontwerp maken voor de lerarenopleiding van de toekomst en vernieuwende bewegingen binnen de huidige lerarenopleiding zullen versterken.

Expeditie 2020 is een programma voor excellente studenten om gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst te ontwerpen. Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) en is bedoeld voor studenten van de Faculteit Educatie. De Expeditie gaat van start in september 2011. Het wordt een reis van zo’n acht maanden waarin studenten, gesteund door externe deskundigen, docenten en bestuurders, een ontwerp maken voor de leraren- opleiding van de toekomst en vernieuwende bewegingen binnen de huidige lerarenopleiding zullen versterken.

Zijn er in 2020 nog docenten? Of leren leerlingen dan vooral van elkaar? Zijn mobiele telefoons dan verplicht in de klas? Zijn er nog wel echte scholen of leren we vooral in de praktijk en op straat? Zijn de belangrijkste competenties dan nog taal en rekenen of wordt er vooral gewerkt aan nieuwsgierigheid en creativiteit?

Expeditie 2020 is voor gemotiveerde studenten die niet alleen kennis consumeren, maar ook een onbedwingbare drang hebben om de wereld om zich heen mede vorm te geven, te veranderen en te verbeteren. Een traject voor veranderaars, vernieuwers en vormgevers die gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst willen ontwerpen.

Wat biedt het programma?

 • Innovatieateliers
  Om de vier weken vindt een innovatieatelier plaats waar nieuwe kennis en inzichten of ‘lichaamsvreemde’ inspiratie bij elkaar komen en waar wordt gewerkt aan het ontwerp van de lerarenopleidingen van de toekomst. Hier nodigen we ook gasten van buiten voor uit, inspiratiebronnen uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap. Naast dromen en het ontwikkelen van een visie en een helikopterview, gaan we met elkaar op zoek naar de kiemen van vernieuwing die nu al aanwezig zijn in de huidige lerarenopleidingen.
 • Innovatielaboratoria
  Een experimenteerruimte waar niet alleen wordt gepraat over hoe dingen anders en beter kunnen, maar waar we het gaan doen. In het hier en nu, met studenten, docenten, onderwijsondersteuners en managers. Aan de hand van vraagstukken die spelen op de HU, werken studenten aan vernieuwing van hun eigen opleiding. Ze gaan niet alleen de vraagstukken analyseren en onderzoeken, ze worden ook uitgedaagd om hun ideeën te testen in de praktijk door interventies te plegen.
 • Een virtuele vrijplaats
  Een online platform dat dienst doet als digitaal ‘clubhuis’ van Expeditie 2020. In dit clubhuis worden de bevindingen en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de expeditie gedeeld. Hier wordt het proces van vernieuwing en de persoonlijke ontwikkeling van studenten in kaart gebracht.
 • Een slotconferentie
  Een eindconferentie op 31 mei 2012 waarin de deelnemers van Expeditie 2020 de resultaten presenteren aan de hele HU. De studenten moeten zelf bedenken hoe de veranderingen die ze teweeg brengen geborgd worden in de organisatie. Hoe zorg je er voor dat vernieuwing duurzaam is?
 • Een publicatie
  Een publicatie, gemaakt door de Expeditiedeelnemers, die de reis naar de toekomst van de lerarenopleiding in beeld brengt.

De Expeditie 2020 wordt ontwikkeld en begeleid door stichting Nederland Kennisland, in samenwerking met de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht.

Download de flyer

Zijn er in 2020 nog docenten? Of leren leerlingen dan vooral van elkaar? Zijn mobiele telefoons dan verplicht in de klas? Zijn er nog wel echte scholen of leren we vooral in de praktijk en op straat? Zijn de belangrijkste competenties dan nog taal en rekenen of wordt er vooral gewerkt aan nieuwsgierigheid en creativiteit?

Expeditie 2020 is voor gemotiveerde studenten die niet alleen kennis consumeren, maar ook een onbedwingbare drang hebben om de wereld om zich heen mede vorm te geven, te veranderen en te verbeteren. Een traject voor veranderaars, vernieuwers en vormgevers die gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst willen ontwerpen.

Wat biedt het programma?

 • Innovatieateliers
  Om de vier weken vindt een innovatieatelier plaats waar nieuwe kennis en inzichten of ‘lichaamsvreemde’ inspiratie bij elkaar komen en waar wordt gewerkt aan het ontwerp van de lerarenopleidingen van de toekomst. Hier nodigen we ook gasten van buiten voor uit, inspiratiebronnen uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap. Naast dromen en het ontwikkelen van een visie en een helikopterview, gaan we met elkaar op zoek naar de kiemen van vernieuwing die nu al aanwezig zijn in de huidige lerarenopleidingen.
 • Innovatielaboratoria
  Een experimenteerruimte waar niet alleen wordt gepraat over hoe dingen anders en beter kunnen, maar waar we het gaan doen. In het hier en nu, met studenten, docenten, onderwijsondersteuners en managers.
 • Virtuele vrijplaats
  Een online platform dat dienst doet als digitaal ‘club- huis’ van Expeditie 2020. In dit clubhuis worden de bevindingen en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de expeditie gedeeld.
 • Slotconferentie
  Een eindconferentie waarin de deelnemers van Expeditie 2020 de resultaten presenteren aan de hele HU.
 • Publicatie
  Een publicatie, gemaakt door de expeditiedeelnemers, die de reis naar de toekomst van de lerarenopleiding in beeld brengt.

Voor wie?
Hoogvliegers die studeren aan de Faculteit Educatie.

Wanneer?
Van september 2011 tot april 2012

Waarom?
Om mede vorm te kunnen geven aan de leraren- opleiding van de toekomst, om je kennis te vergroten over innovatie en verander- management, om je netwerk, je blikveld en je zichtbaarheid te vergroten en om een excellentiecertificaat te behalen.

Wie organiseren Expeditie 2020?
De Expeditie wordt ontwikkeld en begeleid door stichting Nederland Kennisland, in samenwerking met de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht.

Kijk hier voor meer informatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/expeditie-2020/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/expeditie-2020/