Creatieve Topopleiding

Voorjaar 2008 bedacht KL het idee voor een nieuwe creatieve topopleiding in Amsterdam, waar leiders van creatieve bedrijven leren hoe hun bedrijf succesvol te maken. 

Download
Publicatie
06 april 2009

Innovatie is van levensbelang voor bedrijven om concurrerend te zijn en te blijven. Dat geldt zeker in deze tijden van crisis. Lang werd innovatie vooral gezien als vernieuwing gedreven door technologie. Vandaag de dag dringt bij bedrijven het besef door dat creativiteit van even groot belang is. Inspiratie daarvoor komt van bedrijven als Apple, Bugaboo of TomTom, die met een succesvolle combinatie van technologische vernieuwing en creatieve elementen als design, content en marketing de markt weten te verslaan. Resultaat is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden over hoe creativiteit te vertalen naar nieuwe producten en diensten, maar ook over hoe bedrijven te leiden waarin creativiteit en technologie een hoofdrol spelen.

Een nieuwe creatieve topopleiding in Amsterdam

Voorjaar 2008 bedacht KL het idee voor een nieuwe creatieve topopleiding in Amsterdam, waar leiders van creatieve bedrijven leren hoe hun bedrijf succesvol te maken. Onder creatieve bedrijven wordt hier niet slechts gedoeld op bedrijven uit de zgn. creatieve sectoren als design, media, games en architectuur. Het gaat om alle bedrijven die met creativiteit waarde creëren. Een unieke postgraduate (management)opleiding op het snijvlak van business, creativiteit en technologie die kan uitgroeien tot een internationale topopleiding die wereldwijd studenten, docenten en bedrijven aan zich weet te binden. Een opleiding die nog niet bestaat en waar Amsterdam de ideale plek voor is.

Marktverkenning

Vervolgens deed KL in opdracht van de Gemeente Amsterdam (Amsterdam Topstad) van najaar 2008 tot voorjaar 2009 een marktverkenning voor zo’n creatieve topopleiding. Deze marktanalyse levert de volgende drie conclusies op:

  • Er is bij grote creatieve bedrijven uit de creatieve industrie en daarbuiten een latente vraag naar gespecialiseerde post-graduate opleidingen op het snijvlak van creativiteit, business en technologie.
  • Die vraag wordt niet bediend door bestaande aanbieders (hogescholen, universiteiten, business schools etc). Er is, met andere woorden, ruimte in de markt voor een nieuw initiatief, dat aanvullend is op bestaande opleidingen en opleidingsinstituten in Nederland en het buitenland.
  • Er is voldoende draagvlak bij potentiële stakeholders om een dergelijk nieuw initiatief te ondersteunen. Maar dan dient eerst de inhoud en opzet van de opleiding verder te worden uitgewerkt in een businessplan. Ook voorziet men een groei in fasen met een termijn van vijf jaar om uit te kunnen groeien tot een internationaal gerenommeerd topinstituut.

Vervolgens is Bas Verhart (CEO Mediarepublic) gevraagd een businessplan te maken. Dat heeft geleid tot de oprichting van THNK, Amsterdam School for Creative Leadership. Met steun van de Gemeente Amsterdam en Ministerie EZ wordt inmiddels gewerkt aan het ontwikkelen van deze opleiding.

Download het volledige rapport van de marktverkenning New Amsterdam Creative Academy, maart 2009.

Meer informatie: www.thnk.org

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/2/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/2/