Kafkabrigade Schoolleiders Eindrapport

Verslag van het onderzoek dat we in 2009 voor het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben uitgevoerd.

Download
Publicatie
05 maart 2010

Het eindrapport Kafkabrigade Schoolleiders is het verslag van het onderzoek dat we met de Kafkabrigade in 2009 voor het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben uitgevoerd.

Uit onderzoeken naar administratieve lasten in het onderwijs van OCW bleek dat juist schoolleiders in het primair onderwijs (basisschooldirecteuren) een groep is die met opvallend veel onnodige bureaucratie te kampen heeft. Om uit te zoeken waar het nu precies vastloopt en hoe dat slimmer zou kunnen, heeft de directie PO van het Ministerie de Kafkabrigade gevraagd om de onnodige bureaucratie voor schoolleiders in het PO onder de loep te nemen.

Omdat er 7.000 basisscholen in Nederland bestaan, die ook nog eens zeer van opzet en ligging verschillen, hebben we voor dit onderzoek niet één casus geselecteerd, maar acht. Acht basisschooldirecteuren verspreid over het land hebben we geïnterviewd en gevraagd naar hun voornaamste lasten.

In al die acht gesprekken kwamen drie punten in elk geval aan de orde: de relatie van de schoolleider met het bovenschools bestuur, de relatie van de schoolleider met de gemeente en de hele procedure rond zorgleerlingen (met name voor die met gedragsproblemen (REC cluster 4)).

Over elk van deze drie punten hebben we vervolgens een collectief ‘Functioneringsgesprek’ georganiseerd, waarin we met alle betrokkenen gekeken hebben wat de knelpunten rond dit thema zijn en wat eerste stappen in de richting van structurele oplossing zijn.

We hebben niet alleen voor elk van deze ‘Functioneringsgesprekken’ een actieplan opgeleverd, maar nog een eindrapport geschreven met een analyse over de drie gesprekken. In dit rapport komen ook de praktische stappen in de richting van structurele oplossingen aan bod.

 

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Lobke van der Meulen is eveneens een van de auteurs van deze publicatie. Zij is nu executive director van de Kafkabrigade.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/kafkabrigade-schoolleiders-eindrapport/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/kafkabrigade-schoolleiders-eindrapport/