Beelden voor de Toekomst

Kennisland heeft de laatste maanden samen met o.a. het Filmmuseum hard gewerkt aan het projectplan 'Beelden voor de Toekomst'

Download
Publicatie
27 april 2006

Doel van het project is het ontsluiten van de schat aan 20ste eeuws audiovisueel materiaal dat in de archieven van de partijen is opgeslagen. Dit materiaal zal, als er niets gebeurd, vergaan. In het project wordt het materiaal gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en middels diensten ontsloten.

Het gaat in totaal om 137.200 uur video, 22.510 uur film, 123.900 uur audio en 2,9 miljoen foto’s. De belangrijkste doelgroep van het project is het onderwijs. Door nieuwe diensten te ontwikkelen levert het project een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het onderwijs. Daarnaast profiteert ook de creatieve industrie en het algemeen publiek van dit project. Uit de door SEO gemaakte kosten-batenanalyse blijkt dat het rendement van het project voor de ‘BV Nederland’ positief is.

Het project is door het consortium ingediend bij het Ministerie van OCW voor ondersteuning door het Fonds Economische Structuurversterking. Naar verwachting zal rond de zomer een definitieve beslissing door de Ministerraad worden genomen of het project ondersteund wordt.

Je kunt links het projectplan ‘Beelden voor de toekomst’ (pdf) downloaden. De bijbehorende kosten-baten analyse ‘Baten in beeld (pdf) vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thijs van Exel.

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/beelden-voor-de-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/beelden-voor-de-toekomst/