Hollandse Helden

De initiatiefgroep 'Belgen doen het beter' ging op zoek naar voorbeelden van slim overheidsoptreden in Nederland en schreef daar 'Hollandse Helden' over.

Download
Publicatie
21 mei 2006

De overheid kan haar prestaties verbeteren door ICT slim in te zetten. Dat tonen vier geslaagde voorbeelden uit de praktijk aan. Daarvoor is het nodig dat uitvoerders meer de ruimte krijgen om betere resultaten te boeken. Verder moeten politiek en bestuur succesvolle innovaties opschalen tot de nieuwe standaard. Deze uitdagingen moeten centraal staan bij het vormgeven van een andere overheid.
Dit is de belangrijkste boodschap van het rapport ‘Hollandse helden, overheidsinnovatie volgens uitvoerders’. De publicatie is het vervolg op het rapport ‘Een kwestie van uitvoering’van de commissie Belgen doen het beter.

Aan de hand van geslaagde Nederlandse praktijkvoorbeelden is gekeken wat de omstandigheden zijn waarin de toepassing van ICT wel tot innovatie en betere prestaties van de overheid leidt. De diagnose van borstkanker kan door opzet van zgn. mammapoli’s in één dag gebeuren en met veel minder fouten, de aanpak van veelplegers kan effectiever door informatie bij elkaar te brengen via een digitale ketenkalender. De bestrijding van woonfraude kan slimmer door per woning diverse bestanden met elkaar te vergelijken.
Deze innovaties komen tot stand dankzij individuen die we ‘Hollandse helden’ noemen. Zij weten het werk en de dienstverlening van de overheid vanuit de uitvoering opnieuw in te richten en structureel te verbeteren. Deze publicatie laat zien waar deze helden in de praktijk tegenaan lopen.

ICT is hierbij een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. ICT bewijst zijn waarde pas als organisaties bereid zijn hun eigen werkprocessen te veranderen. Dat lijkt bij de overheid helaas nog vaak een probleem te zijn. Maar het blijft een kwestie van uitvoering. En de Hollandse helden uit deze publicatie tonen aan dat het kan.

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/hollandse-helden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/hollandse-helden/