.NL. Eén jaar Digitale Pioniers op het internet

.NL. Eén jaar Digitale Pioniers op het internet verscheen ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de regeling. Het geeft een weergave van de eerste resultaten en een blik naar de toekomst van Digitale Pioniers.

Download
Publicatie
01 december 2006

De regeling Digitale Pioniers stimuleert de ontwikkeling van innovatieve maatschappelijke en culturele content op internet. Doelgroep van de regeling zijn kleinschalige maatschappelijke organisaties. Aan de hand van de 45 projecten die inmiddels ondersteund worden, geeft .NL, Eén jaar Digitale Pioniers inzicht in de dynamiek van het publieke domein op internet.

Deze publicatie verschijnt nog geen tien jaar nadat het aantal Nederlandstalige internetpagina’s met een .NL extensie op één hand was te tellen. Sindsdien heeft het .NL domein een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar in de begindagen van het internet een kleine groep pioniers bezig was de mogelijkheden te ontdekken, is de uitdaging nu om het grote publiek de kracht van het internet te laten gebruiken. Er is sprake van een nieuwe pioniersperiode waarin maatschappelijke vernieuwers digitaal actief zijn.

Het is voor het eerst dat er zo’n breed overzicht wordt geboden van producties van kleinschalige organisaties op het internet. Bij lezing van de 45 gekozen projectvoorstellen valt de diversiteit, de originaliteit en de maatschappelijke betrokkenheid op. Naast traditionele media als radio, tv en kranten zal het belang van deze informatie- en productiestroom steeds belangrijker worden.

Deze publicatie biedt een blik op de mogelijkheden en de toekomst van particulier producentschap in het publieke domein.

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/nl-een-jaar-digitale-pioniers-op-het-internet/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/nl-een-jaar-digitale-pioniers-op-het-internet/