Democratisch paradigma van het auteursrecht

Artikel uit het Open Source Jaarboek, over het vinden van een balans tussen het beschermen en beschikbaarstellen van content.

Download
Publicatie
14 december 2006

Met de opkomst van digitale media en het internet zal niemand ontkennen dat het auteursrecht in een nieuw licht is komen te staan. Digitale technologie heeft de onderlinge verhouding tussen auteurs, producenten,distributeurs en consumenten ingrijpend veranderd.

De aan de auteur toegekende exclusieve rechten kunnen door veel gebruikers, die vaak ook weer zelf auteur zijn, als knellend worden ervaren, terwijl de handhaving van het auteursrecht in een digitale omgeving op grote praktische problemen kan stuiten.

Dit artikel gaat over het vinden van een nieuwe balans tussen het beschermen van auteursrecht en het beschikbaar stellen van materiaal om zo een bijdrage te leveren aan het creatieve proces. Anders gezegd: over hoe je als maker en als gebruiker op een andere manier zo met auteursrecht kan omgaan dat een oplossing ontstaat voor het democratische paradigma van auteursrecht.

Met de opkomst van digitale media en internet zal niemand ontkennen dat het auteursrecht in een nieuw licht is komen te staan. Digitale technologie heeft de onderlinge verhouding tussen auteurs, producenten,distributeurs en consumenten ingrijpend veranderd.

De aan de auteur toegekende exclusieve rechten kunnen door veel gebruikers, die vaak ook weer zelf auteur zijn, als knellend worden ervaren, terwijl de handhaving van het auteursrecht in een digitale omgeving op grote praktische problemen kan stuiten.

Dit artikel gaat over het vinden van een nieuwe balans tussen het beschermen van auteursrecht en het beschikbaar stellen van materiaal om zo een bijdrage te leveren aan het creatieve proces. Anders gezegd: over hoe je als maker en als gebruiker op een andere manier zo met auteursrecht kan omgaan dat een oplossing ontstaat voor het democratische paradigma van auteursrecht.

Download links het artikel ‘Democratisch paradigma van het auteursrecht’ (pdf).

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/democratisch-paradigma-van-het-auteursrecht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/democratisch-paradigma-van-het-auteursrecht/