Tien Kafkabrigadecases van Last van de Overheid

Verslag en Lessen van de tien casus die de Kafkabrigade voor en met 'Last van de Overheid' onder handen heeft genomen.

Download
Publicatie
01 april 2008

In 2007 en 2008 heeft de Kafkabrigade voor en met het team van ‘Last van de Overheid’ (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) tien ‘kafkaiaanse’ meldingen onder de loep genomen.

Dit was niet alleen een mooie kans om lessen te leren over de tien casus, maar ook over de methode van de Kafkabrigade. In dit rapport doen wij verslag van de tien casus en de lessen die we daarvan geleerd hebben.

Een van de auteurs is Joeri van den Steenhoven (voormalig voorzitter Kennisland)

Lobke van der Meulen is eveneens een van de auteurs van deze publicatie. Zij is nu executive director van de Kafkabrigade.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/tien-kafkabrigadecases-van-last-van-de-overheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/tien-kafkabrigadecases-van-last-van-de-overheid/