Reader Open Cultuur Data

In 3 hoofdstukken worden hoofdthema’s behandeld die noodzakelijk zijn voor het succesvol ontsluiten van data.

Download
Publicatie
04 maart 2014

Culturele instellingen hebben een schat aan informatie in huis. Denk bijvoorbeeld aan de unieke collecties die instellingen beheren, de beschikbare kennis over deze collecties (context, metadata), informatie over actuele evenementen en tentoonstellingen, bezoekersinformatie, reacties die bezoekers na een bezoek achterlaten of financiële gegevens. Steeds meer culturele instellingen maken deze informatie digitaal beschikbaar. Hierdoor ontstaan allerlei mogelijkheden om met deze informatie nieuwe toepassingen en websites te maken. We kunnen zo op innovatieve manieren participeren in kunst en cultuur. Echter, de data die instellingen hebben is vaak slecht toegankelijk. Eindgebruikers kunnen of mogen de data beperkt (her)gebruiken en de data is technisch slecht benaderbaar. Instellingen beheren soms ook data waarvan ze zelf niet weten dat het van waarde kan zijn.

De reader Open Cultuur Data maakt onderdeel uit van de Masterclass 2014 en is een vervolg op de Masterclass 2012. De masterclass heeft ten doel om instellingen te helpen met het maken van een strategie voor het vrijgeven van collectiedata en hen te begeleiden bij de implementatie daarvan. In drie hoofdstukken worden hoofdthema’s behandeld die noodzakelijk zijn voor het succesvol ontsluiten van data. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met praktijkopdrachten.

In hoofdstuk 1 (Intellectueel Eigendom en open licenties) worden de auteursrechtelijke vraagstukken rondom metadata en content behandeld. In hoofdstuk 2 worden technologie, hergebruik en toepassingen besproken. Als de rechten geen probleem meer zijn moet het technisch ook allemaal goed werken. In het laatste hoofdstuk gaat het specifiek over beleidsvorming. Hierin worden de voordelen van open cultuurdata behandeld, maar ook de risico’s.

Download hier de reader

De masterclass wordt georganiseerd door Kennisland in het kader van het programma Open Cultuur Data Challengers. Dit programma wordt financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Open Cultuur Data is een gezamenlijk initiatief van Kennisland, Open State Foundation en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/reader-open-cultuur-data/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/reader-open-cultuur-data/