Hervorming Europees auteursrecht

Kennisland maakt zich al jaren sterk voor een modernisering van het auteursrecht, zodat het meer ruimte biedt aan verschillende gebruikers en partijen. In september 2016 presenteerde de Europese Commissie een volgens Kennisland teleurstellend voorstel voor hervorming van het auteursrecht. Sindsdien lobbyen we in Brussel voor radicale aanpassingen in het voorstel.


header_img
Vlaggen

Gekleurde vlaggen bij het Europees parlement

Maker: European Parliament Follow

Rechten:

Original

Download
Gekleurde vlaggen bij het Europees parlement

Kennisland maakt zich al jaren sterk voor een modernisering van het auteursrecht++UPDATEEind 2018 hebben we na ruim tien jaar onze activiteiten op het gebied van auteursrecht en cultureel erfgoed gestaakt. Lees hier waarom en wat we allemaal bereikt hebben binnen dit domein., zodat het meer ruimte biedt aan internetgebruikers, publieke instellingen, onderzoekers en innovatieve bedrijven. In september 2016 presenteerde de Europese Commissie plannen voor een hervorming van het auteursrecht, die vanuit ons perspectief zwaar teleurstellen. Daarom lobbyen we in Brussel voor een een radicale aanpassing van deze plannen.

Na een lange periode van inactiviteit heeft de Europese Commissie in mei 2015 aangekondigd om het Europese auteursrecht te moderniseren. Dit voornemen maakt deel uit van de digital single market strategy, één van de prioriteiten van de eind 2014 aangetreden Commissie onder leiding van president Jean-Claude Juncker. In september 2016 heeft de Europese Commissie haar concrete plannen gepresenteerd in de vorm van een voorstel voor copyright in the digital single market (DSM) directive. Op dit moment wordt deze richtlijn in het Europees Parlement en de Europese Raad behandeld.

KNa een lange periode van inactiviteit heeft de Europese Commissie in mei 2015 aangekondigd om het Europese auteursrecht te moderniseren.ennisland heeft zich al jaren sterk gemaakt voor hervorming van het Europese auteursrecht++Een modern auteursrecht voor EuropaZie hier onze eerdere Case Modern auteursrecht voor Europa.. Ondanks het feit dat het hervormingsproces grotendeels gekaapt is door pogingen van belangenvertegenwoordigers van de muziekindustrie om de auteursrechtelijke regels verder aan te scherpen, zien wij de discussies over de DSM richtlijn als een kans voor verbetering van het Europese auteursrecht. Sinds de presentatie van de plannen van de Europese Commissie in 2015 hebben we daarom onze activiteiten op het thema auteursrecht sterk uitgebreid.

Een teleurstellend voorstel

Het oorspronkelijke voorstel++Teleurstellend voorstelLees hier de eerste reactie van COMMUNIA op het in september 2016 gepresenteerde voorstel. van de Europese Commissie is in grote lijnen teleurstellend en richt zich veel te veel op het beschermen van bestaande businessmodellen (bijv. extra rechten voor pers-uitgevers en door de muziekindustrie gewenste verplichte uploadfilters voor online platforms). Waar het gaat om het aanpassen van de auteursrechtelijke kaders zodat het aansluit bij nieuwe door digitalisering gecreëerde mogelijkheden schiet dit voorstel juist tekort: de voorgestelde uitzonderingen voor online educatie, text and data mining en voor erfgoedinstellingen zijn veel te restrictief. Op deze terreinenHet oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie is in grote lijnen teleurstellend en richt zich veel te veel op het beschermen van bestaande businessmodellen. maken wij ons daarom sterk voor een verbetering van het voorstel. Dit doen we in een mix van activisme en lobbywerk in via twee kanalen:

Via COMMUNIA mengen wij ons samen met een aantal andere Europese partnerorganisaties in de strijd over nieuwe auteursrechtelijke regels. Een bijzondere focus ligt hierbij op (online) onderwijs en het bewaken van het open karakter van het internet als platform voor cocreatie, toegang tot cultuur en medium voor creatieve expressie. Hiernaast maakt COMMUNIA zich sterk voor betere regels voor text and data mining en strijdt het tegen extra rechten voor pers-uitgevers.

In aanvulling hierop lobbyen we in opdracht van (en samenwerking met) Europeana voor een betere auteursrechtelijke positie voor erfgoedinstellingen. Wij richten ons hierbij voornamelijk op het verbeteren van de voorstellen van de Europese Commissie voor toegang tot Out of Commerce works++Een beter manier voor toegang tot Out of Commerce-werken Lees hier de eerste reactie van Europeana op het Commissievoorstel met een voorstel voor een beter manier om toegang tot gedigitaliseerd erfgoed veilig te stellen.. Hiernaast maken wij ons in deze context sterk voor het verbreden van de door de Commissie voorgestelde uitzonderingen voor educatief gebruik, text and data mining en het preserveren van werken in de collecties van erfgoedinstellingen.

Resultaten

Op dit moment is het Europese wetgevingstraject nog in volle gang++TijdlijnNaar verwachting zullen het Europese Parlement als ook de Raad van de Europese Unie (de lidstaten) hun reacties op het voorstel van de Commissie pas in het voorjaar van 2018 klaar hebben. Vervolgens moet er overeenstemming tussen Parlement, Commissie en Raad bereikt worden. en is het te vroeg om de resultaten van onze inspanningen te beoordelen. Desondanks is er een aantal positieve tussenresultaten. Zo is het ons in samenwerking met Europeana en erfgoedinstellingen uit heel EuropaWe zijn erin geslaagd om een netwerk van onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties te activeren om zich sterk te maken voor een betere onderwijsuitzondering op het auteursrecht. gelukt om het vraagstuk van toegang tot Out of Commerce-werken op de agenda van de Commissie te krijgen (ook al valt er aan de voorgestelde oplossing veel te verbeteren). Via COMMUNIA is het ons gelukt dat het Europees Parlement meer aandacht aan de positie van gebruikers besteedt. Verder zijn we erin geslaagd om via de rightcopyright.eu-campagne een netwerk van onderwijsprofessionals en onderwijsorganisaties te activeren om zich sterk te maken voor een betere onderwijsuitzondering op het auteursrecht.

Support

Voor onze activiteiten gerelateerd aan de hervorming van het Europese auteursrecht worden (of werden) wij door de volgende partijen ondersteund: Open Society Foundations, Google, Europeana, Mozilla en Stichting NLnet.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/hervorming-europees-auteursrecht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/hervorming-europees-auteursrecht/