KL publiceert open brief over hervorming Europees auteursrecht

Meer dan 40 maatschappelijke organisaties en handelsverenigingen, waaronder Kennisland, doen een beroep op Europese wetgevers om de hervorming van het EU auteursrecht in goede banen te leiden.


header_img
29 mei 2017

Meer dan 40 maatschappelijke organisaties en handelsverenigingen, waaronder Kennisland, doen een beroep op Europese wetgevers om de hervorming van het EU auteursrecht in goede banen te leiden.

Vandaag heeft Kennisland samen met meer dan 60 maatschappelijke organisaties en vakverenigingen, waaronder vertegenwoordigers van uitgevers, bibliotheken, wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen, consumenten, digitale rechtengroepen, start-ups, technologische bedrijven, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van makers, een open brief gepubliceerd.

Onze brief is gericht aan de ministers van de Europese Raad Concurrentievermogen++Raad ConcurrentievermogenAuteursrechtenkwesties vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad Concurrentievermogen van de Lidstaten van de Europese Unie. Naar gelang de agenda bestaat de raad uit ministers met portefeuilles als handel, economie, industrie, onderzoek en innovatie, of met ruimtevaart.die werkt aan de verbetering van het concurrentievermogen van  de EU. Door middel van deze brief vragen wij de ministers ervoor te zorgen dat de hervorming van het auteursrecht binnen de EU aan de eisen van de digitale omgeving voldoet en de fundamentele principes van de EU waarborgt.

Met deze brief wijzen wij er opnieuw op dat het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie niet alleen ambitie mist, maar ook diverse bepalingen bevat die de plank volledig misslaan. Hierbij onderstreept de brief drie sleutelboodschappen:

Artikel 13 (uploadfilter voor online platforms): Het controversiële Artikel 13 dat een commercieel censuurfilter in zou stellen moet verwijderd worden van het huidige wetsvoorstel en in een passende context behandeld worden.

Artikel 11 (nieuw recht voor persuitgevers): Artikel 11, dat een nieuw recht voor persuitgevers creëert, moet worden verwijderd omdat het bestaande problemen niet oplost.

Artikelen 3-9 (auteursrechtelijke uitzonderingen): Het is belangrijk dat we Europa op de kaart zetten door innovatie, onderzoek en onderwijs mogelijk te maken. De Europese wetgever kan dit doen door ervoor te zorgen dat er brede en uniforme auteursrechtelijke uitzonderingen komen voor activiteiten zoals Text en Data Mining, Onderwijs++RIGHT COPYRIGHTZie ook onze campagne rightcopyright.eu waarmee wij ons samen met duizenden onderwijs professionals sterk maken voor betere auteursrechtelijke regels voor online onderwijs. en toegang tot cultureel erfgoed++Online toegang tot cultureel erfgoedSamen met Europeana en erfgoedinstellingen uit heel Europa maken wij ons sterk voor auteursrechtelijke regels die online toegang tot out-of-commerce in de collecties van erfgoedinstellingen mogelijk maken.. Ook moeten deze uitzonderingen beschermd worden zodat ze niet door licenties of contractuele bepalingen overruled kunnen worden.

Met onze brief roepen wij de Europese wetgevers opnieuw op “een hervorming te leveren die geschikt is voor de doelstelling in de digitale samenleving en die fundamentele principes zoals de rechten van de burger op vrijheid van communicatie en toegang tot kennis handhaaft en versterkt.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-publiceert-open-brief-hervorming-europees-auteursrecht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-publiceert-open-brief-hervorming-europees-auteursrecht/