KL gaat de zorg in

Welke radicaal andere verpleegzorg kunnen we ons verbeelden? Hoe willen ouderen prettig wonen en ouder worden? Hoe willen wij als samenleving met ouderen omgaan? Hoe benutten en vergroten we het vernieuwend vermogen van professionals in de zorg?


header_img
Oudere met anti-stressbal

Maker: Matthias Zomer

Rechten:

Original

Download
2 juni 2017

We starten deze zomer een aantal trajecten in de zorg, in partnerschap met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vandejong Creative Agency. Met deze projecten willen we een brede maatschappelijke beweging starten rond vernieuwing van de verpleegzorg.

Onze analyse is dat de grote maatschappelijke veranderingen van de komende jaren (zoals de vergrijzing) nieuwe eisen gaan stellen aan zowel de samenleving als aan het systeem van zorgaanbieders en overheden. Wij geloven dat deze vernieuwing niet vanzelf gebeurt – daar ligt een belangrijke opgave.

Daarom gaan we vernieuwende ideeën uit de samenleving halen en deze ideeën ook helpen realiseren.++Vernieuwen vanuit de praktijkKL heeft veel ervaring met vernieuwing door het ophalen van goede ideeën uit de praktijk. Enkele voorbeelden zijn Onderwijs Pioniers, onze social labs en de challenge Stad van de Toekomst. Tegelijkertijd gaan we vernieuwers in de zorgpraktijk ondersteunenWe gaan vernieuwende ideeën uit de samenleving halen en deze ideeën ook helpen realiseren. Tegelijkertijd gaan we vernieuwers in de zorgpraktijk ondersteunen. door voor hen meer ruimte te geven om te experimenteren en bouwen we een netwerk van ervaren vernieuwers die kwartiermakers kunnen zijn voor een groeiende beweging.

Uitdagen, vernieuwende praktijk, systeeminnovatie, onderzoeken, leren en professionaliseren komen in deze programma’s samen. Behalve in de verpleegzorg gaan we de komende tijd meer initiatieven starten in de zorg. We betreden daarmee een voor ons relatief nieuw terrein.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-gaat-de-zorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-gaat-de-zorg/