Congres Werk aan de winkel!

Het doel van dit congres is om met bestuurders, topambtenaren, wetenschappers en vernieuwers de uitdagingen en dilemma’s voor het vak(manschap) van de publieke professional te identificeren en tastbaar te maken. En vervolgens ook na te gaan wat dat vraagt van de publieke organisaties.


Tijd

12:00

Locatie
Van Nelleweg1, Rotterdam

29 januari 2015

Het thema ‘ambtelijk vakmanschap’ is hot, en niet zonder reden. Er komt veel op de overheid af. Denk aan de toenemende dynamiek en turbulentie in de samenleving, de invloed van de sociale media en digitalisering, de overgang naar een participatiemaatschappij, de opkomst van de netwerksamenleving, de internationalisering en de decentralisatie.

Hoe zorgen we dat de overheid hier effectief mee om kan gaan, niet bezwijkt onder de druk van deze ontwikkelingen, maar waarmaakt wat de maatschappij nu van haar verwacht?

Realiseren van ambities staat of valt met mensen die hun vak verstaan, juist als dat vak op veel manieren aan verandering onderhevig is. Het is de aanleiding geweest voor initiatieven van verschillende kanten om de discussie over ambtelijk vakmanschap te starten. De dynamiek van actieve partijen, verschillende platforms en wisselende invalshoeken op het thema biedt een enorme kans om partijen bij elkaar te brengen, focus aan te brengen en met elkaar verder te komen.

Om hierin een serieuze stap voorwaarts te zetten hebben het programma Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BZK) met beleidsafdelingen binnen het ministerie, VNG, VGS en VOM, en Slimmernetwerk initiatief genomen om in partnerschap toe te werken naar dit congres. Het doel is om met bestuurders, topambtenaren, wetenschappers en vernieuwers de uitdagingen en dilemma’s voor het vak(manschap) van de publieke professional te identificeren en tastbaar te maken. En vervolgens ook na te gaan wat dat vraagt van de publieke organisaties.

Het congres is alleen voor genodigden. Wel zal uitgebreid verslag gedaan worden via diverse mediakanalen over de thematiek, en de uitkomsten van de conferentie. Klik hier voor meer informatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/congres-werk-aan-de-winkel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/congres-werk-aan-de-winkel/