Broedplaats Hoorn: het eerste lab

Een leergemeenschap van 25 vernieuwers (onder anderen leraren, jeugdhulpverleners, beleidsmakers en ouders) onderzoekt en experimenteert hoe organisaties in Hoorn beter kunnen samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. Kennisland ontwerpt en begeleidt de vijf bijeenkomsten die bijdragen aan deze leergemeenschap.


header_img
Lab 1 Broedplaats Hoorn

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
2 december 2019

Van september 2019 tot juni 2020 onderzoeken 25 enthousiaste leraren, pedagogisch medewerkers, sociaal werkers, jeugdhulpverleners, schoolleiders, coaches, beleidsmakers, ouders en andere betrokken professionals met elkaar hoe er beter samengewerkt kan worden tussen organisaties die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Deze groep vormt een leergemeenschap van vernieuwers op het gebied van kindontwikkeling. Door middel van kleine experimenten onderzoeken ze hoe dit in de praktijk het beste vorm kan krijgen. Op deze manier versterkt Broedplaats Hoorn de IKC-ontwikkeling++IKCEen IKC organiseert een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderopvang en basisschool werken intensief samen vanuit een gezamenlijke visie, missie en strategie. Op basis daarvan wordt er ook samengewerkt met ouders, zorgaanbieders en andere partijen. in Hoorn.

Centraal in de aanpak staan vijf bijeenkomsten, zogenoemde IKC-labs, waarin de deelnemers onder intensieve begeleiding concrete IKC-initiatieven ontwikkelen. Het eerste lab was op 30 oktober en draaide om kennismaken en het uitwisselen van thema’s en ambities. Acht groepen gaan tijdens de labs aan de slag met de volgende vijf thema’sHoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen en personen hun observaties en verantwoordelijkheden kunnen delen zodat het kind beter geholpen wordt?:

  1. Eigenaarschap: hoe betrekken we kinderen bij de IKC-ontwikkeling en bij het vormgeven van hun eigen ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen en personen hun observaties en verantwoordelijkheden kunnen delen zodat het kind beter geholpen wordt?
  2. Inspanning en ontspanning: hoe kunnen PM’ers++PM’erPM’er staat voor pedagogisch medewerker. Deze professionals begeleiden groepen kinderen in een kinderopvang. en leraren als collega’s samenwerken in de school, om te zorgen voor een betere afwisseling tussen inspanning en ontspanning?
  3. Hoe ontwikkelen we een juridisch sluitend beleid inclusief checklist om IKC’s mee te kunnen beoordelen? 
  4. Hoe organiseren we een integratie-activerende factor (denk bijvoorbeeld aan een makelaar) tussen school, zorg en opvang, zodat we de juiste mensen bij elkaar krijgen voor de ontwikkeling en behoeften van elk kind?
  5. Hoe kunnen muziekonderwijs en IKC-ontwikkeling samen optrekken en hoe kunnen we muziek en kunst op de agenda krijgen als belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen?

Woon je of werk je in Hoorn, droom en denk mee!

De labs zijn toegankelijk en laagdrempelig opgezet zodat ze ook gedeeltelijk openstaan voor de directe omgeving van de vaste deelnemers en een bredere groep geïnteresseerden.De labs zijn toegankelijk en laagdrempelig opgezet zodat ze ook gedeeltelijk openstaan voor de directe omgeving van de vaste deelnemers en een bredere groep geïnteresseerden. Dat betekent dat iedereen die in Hoorn woont of werkt welkom is om mee te denken over IKC-ontwikkeling. We zijn altijd op zoek naar (kritische) vrienden die met ons meedenken! 

Tijdens het tweede lab op woensdag 18 december is er van 16.00 tot 17.30 uur plek voor acht extra mensen, dus één gastdeelnemer per team. Dus denk je dat jij met jouw ervaring en expertise een van de teams op weg kunt helpen? Mail dan je naam, het thema waarin je geïnteresseerd bent en waarom jij hieraan kunt bijdragen naar info@broedplaatshoorn.nl.

Bekijk hieronder nog enkele impressies van een geslaagd eerste lab:

 

Lab 1 Broedplaats Hoorn
Lab 1 Broedplaats Hoorn

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Lab 1 Broedplaats Hoorn
Lab 1 Broedplaats Hoorn

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Lab 1 Broedplaats Hoorn
Lab 1 Broedplaats Hoorn

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/broedplaats-hoorn-het-eerste-lab/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/broedplaats-hoorn-het-eerste-lab/