De 5 best gelezen opiniestukken van 2019

Bij Kennisland schrijven we opiniestukken over alle onderwerpen die we belangrijk vinden, ook als ze niet binnen één van onze thema’s vallen. Drie van de vijf best gelezen opiniestukken van 2019 gaan over onderwijs. Lees waarom onderwijsvernieuwing juist nu nodig is, waarom een leraar ervoor kiest het onderwijs te verlaten en waarom mindfulness in het onderwijs slechts een bliksemafleider is voor grotere problemen. Bekijk en (her)lees de top-vijf van afgelopen jaar of grasduin eens door al onze opiniestukken.


header_img
Opiniestukken

Laat je inspireren door onze opiniestukken!

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Laat je inspireren door onze opiniestukken!
11 februari 2020

Bekijk hier al onze opiniestukken van de afgelopen jaren

1. Onderwijsvernieuwing is nu juist wél nodig

In de Staat van het Onderwijs 2019 spreekt de Onderwijsinspectie haar zorgen uit over de vele vernieuwende onderwijsconcepten die in de afgelopen decennia uit de grond zijn geschoten. ‘Onderwijsvernieuwingen zouden weinig duurzaam zijn en de positieve effecten ervan zouden moeilijk te definiëren zijn, waardoor de kwaliteit van het onderwijs mogelijk in gevaar zou komen.’ Doodzonde dat er louter met een evidence-based bril naar de opbrengsten van deze pionierende scholen wordt gekeken!Doodzonde dat er louter met een evidence-based bril naar de opbrengsten van deze pionierende scholen wordt gekeken! Willemijn de Jong onderstreept juist de noodzaak voor onderwijsvernieuwing. Alleen dan zullen we in staat zijn taaie onderwijsvraagstukken, zoals het nijpende lerarentekort en kansenongelijkheid, het hoofd te bieden. Lees haar betoog

2. EXIT-gesprek met een leraar

De uitstroom van beginnende leraren is een belangrijke oorzaak van het lerarentekort in Nederland. Als we het lerarentekort willen oplossen, moeten we eerst de oorzaken en motieven voor die uitstroom leren begrijpen, vindt Willemijn. Om inzicht te krijgen in de onderwijspraktijk interviewt ze een gepassioneerde leraar die met pijn in het hart besloot te stoppen. Waarom verliet hij het onderwijs, en wat zou hem kunnen verleiden om toch te blijven?Jos Hummelen stopte met pijn in het hart als leraar. Waarom verliet hij het onderwijs, en wat zou hem kunnen verleiden om toch te blijven? Lees zijn verhaal

3. The year of systems change: 3 things we need to do before we start

In the summer of 2018, Tessa’s article on how our obsession with measuring social impact prevents us from tackling societal problems hit a nerve in the social innovation community. Following the responses to this piece, Tessa is convinced that systems thinking is the way forward for social innovation. She observes a fundamental flaw in how the industry of social innovation frames social change. Complex problems are all too often ‘dumbed down’ to measurable ‘Key Performance Indicators’.Complex problems are all too often ‘dumbed down’ to measurable ‘Key Performance Indicators’. She calls for three important preconditions to bear in mind. Read more

4. De kracht van vaagtaal en jargon

Tijdens zijn opleiding tot tekstschrijver leerde hij in de eerste les een gulden regel die hij tegen iedereen die het horen wil – en alle anderen ook – herhaalt: Vermijd jargon! Het is een verbod op wolligheid, omslachtigheid, vaagtaal. Maar klopt dit adagium wel en ligt het niet genuanceerder? In dit stuk verkent Marcel de voordelen van jargon en vaagtaal, op het gevaar af zichzelf als communicatieadviseur totaal belachelijk te maken.

5. Mindfulness bliksemafleider voor echte oorzaken burn-outs in het onderwijs

Mindfulness wordt steeds vakerWat is de rol van onderwijs in de mentale gezondheid van jongeren? ingezet als lapmiddel bij stressvermindering in het onderwijs. Emma Vermeulen ziet echter meer risico’s dan kansen voor mindfulness op Nederlandse scholen. Zelf herkende ze zich wel in een aantal verschijnselen die kunnen leiden tot een burn-out, zoals keuzestress, jezelf constant vergelijken met anderen en alles perfect willen doen. Prestatiedruk in het onderwijs speelt hierbij een grote rol. Als student onderwijskunde rijst bij haar de vraag: wat is de rol van onderwijs in de mentale gezondheid van jongeren? Lees het artikel

Volg ons en laat je inspireren!

Laat je inspireren door onze opiniestukken, projecten, publicaties, en events. Kies zelf hoe je ons wilt volgen: via LinkedIn, Facebook, Twitter en/of maximaal 1 KL Update per week in je inbox. Je kunt selecteren welke thema’s (Onderwijs, Zorg, Stad) je wilt volgen:

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/de-5-best-gelezen-opiniestukken-van-2019/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/de-5-best-gelezen-opiniestukken-van-2019/