KL partner van Amsterdam Smart City voor leefbare stad

Donderdag 21 juni werd het startschot gegeven voor een nieuwe fase van Amsterdam Smart City. KL is een van de nieuwe versnelpartners en bundelt netwerken, kennis en vaardigheden met als doel om samen beweging te creëren op belangrijke stedelijke vraagstukken.


header_img
Amsterdam Smart City

Hoe zorgen we voor een leefbare stad voor iedereen?

Rechten:

Original

Download
Hoe zorgen we voor een leefbare stad voor iedereen?
22 juni 2018

Donderdag 21 juni 2018 gaf wethouder Meliani van de gemeente Amsterdam (Kunst en Cultuur en Digitale Stad) het startschot voor een nieuwe fase van Amsterdam Smart City. Zij doet dit samen met vijftien partners, waar Kennisland er één van is. De komende vier jaar werken zij samen aan stedelijke vraagstukken.

Amsterdam Smart City is een open collectief van bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties. In deze nieuwe fase van Amsterdam Smart City bundelen nog meer partners – waaronder Kennisland – hun netwerken, kennis, vaardigheden In de nieuwe fase van Amsterdam Smart City bundelen nog meer partners – waaronder Kennisland – hun netwerken, kennis, vaardigheden.. Het doel++Taken van Amsterdam Smart CityEen van de taken die Amsterdam Smart City vervult is het rondleiden van internationale delegaties die nieuwsgierig zijn naar innovatie in Amsterdam. Kennisland biedt samen met STBY ook een training aan voor buitenlandse delegaties. Lees meer. is om samen beweging te creëren op vier belangrijke regionale vraagstukken: schone en lokale energie, aardgasvrije wijken++Open Overheid in de PraktijkIn het project Open Overheid in de Praktijk werkte KL al eerder aan vraagstukken rond de duurzaamheidstransitie. Lees hier meer over het project., mobility as a service en digitalisering.

 

 

Verandering voor vooruitgang

Samen laten we lokaal, nationaal en internationaal zien hoe Amsterdam de smart city vormgeeft. De partners van Amsterdam Smart City zijn ervan overtuigd dat de veranderingen die nodig zijn voor vooruitgang van de regio en stad alleen gerealiseerd kunnen worden vanuit samenwerking De partners van Amsterdam Smart City zijn ervan overtuigd dat de veranderingen die nodig zijn voor vooruitgang van de regio en stad alleen gerealiseerd kunnen worden vanuit samenwerking.tussen de overheid, bedrijven, kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld en inwoners van (de regio) Amsterdam. Door bundeling van denkkracht, vaardigheden en netwerk ontwikkelen we gezamenlijk betere straten, buurten en steden op het gebied van belangrijke transities die gaande zijn op het gebied van mobiliteit, digitalisering, energie en circulariteit.

Kennisland draagt in de rol van versnelpartner bij aan het verbinden van innovatiekracht en activiteiten++Amsterdammers, Maak je Stad!Eerder werkten we al samen met Amsterdam Smart City voor het ontwikkeltraject Amsterdammers, Maak je Stad!. Lees hier meer over het project. aan zowel publieke als private partners om op die manier samen de nieuwe Amsterdam Smart City werkwijze te versterken. Dit betekent ook dat we discussies over digitalisering, mobiliteit en de duurzaamheidstransitie van belangrijke kanttekeningen voorzien. Hoe zorgen we ervoor dat deze transities eerlijk, sociaal en transparant verlopen?

Benieuwd naar meer informatie of onze aanpak++Onze stukken over smart cities en stedelijke ontwikkelingLees onze stukken over smart cities en stedelijke ontwikkeling hier: ‘De slimme stad en voor wie‘, ‘Blonde vrouwen krijgen het zwaar in de smart city‘ en ‘Een smart city zonder citizens‘. voor stedelijke vernieuwing? Neem contact op met nl@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kl-partner-van-amsterdam-smart-city-voor-leefbare-stad/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kl-partner-van-amsterdam-smart-city-voor-leefbare-stad/