Marjolijn Olde Monnikhof nieuwe directeur-bestuurder van Stichting CAOP

Stichting CAOP, waar Kennisland sinds april vorig jaar onderdeel van is, krijgt in oktober een nieuwe directeur-bestuurder: Marjolijn Olde Monnikhof. Zij is op dit moment nog plaatsvervangend directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ze volgt Philip Geelkerken op die, na ruim zeventien jaar directeur-bestuurder te zijn geweest, met pensioen gaat.


header_img
Marjolijn Olde Monnikhof

Maker: Martijn Beekman

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download
Marjolijn Olde Monnikhof
12 juni 2023

Stichting CAOP heeft met Marjolijn Olde Monnikhof een directeur-bestuurder aangetrokken die zowel intern als extern een belangrijke rol speelt. Met haar ervaring om wetenschappelijke kennis in te brengen in beleid en haar grote netwerk binnen politiek, beleid en maatschappelijke organisaties, is zij een aanwinst voor Stichting CAOP++Stichting CAOPLees hier meer over de stichting die bestaat uit de drie sterke merken CAOP, Sardes en Kennisland. en dus ook voor Kennisland.

Olde Monnikhof is sinds 2017 plaatsvervangend directeur bij het SCP en verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenprogramma. Voordat zij bij het SCP in dienst kwam, was zij programmadirecteur bij de Inspectie SZW, directeur van het College voor de Rechten van de Mens en plaatsvervangend directeur bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Olde Monnikhof“Het is voor iedereen in onze samenleving van groot belang om mee te kunnen en mogen doen in een steeds diverser wordende samenleving.”

“Ik kijk er enorm naar uit om bij Stichting CAOP aan de slag te gaan, het is echt een hele mooie organisatie. Het is voor iedereen in onze samenleving van groot belang om mee te kunnen en mogen doen in een steeds diverser wordende samenleving. Ik zie dat als één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van de komende tijd. Een opgave waar ik me bij Stichting CAOP – samen met alle collega’s – graag voor wil inzetten.”

Systeemwereld en leefwereld verbinden

Kennisland ziet ernaar uit om samen te werken met Marjolijn. Zij brengt veel ervaring en kennis vanuit de publieke sector (de systeemwereld) mee naar Stichting CAOP. Dit vormt een mooie combinatie met Kennislands kennis over en ervaring met de leefwereld van mensenMarjolijns expertise vormt een mooie combinatie met Kennislands kennis over en ervaring met de leefwereld van mensen. in hun buurt, op hun werk, op school en in de zorg. Samen kunnen we vernieuwend aan de slag gaan met de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

Kennisland bedankt Philip Geelkerken

We hebben voorafgaand aan de fusie++FusieLees hier meer over de fusie in april 2022. in april 2022 en daarna intensief met Philip samengewerkt. We hebben hem leren kennen als een enthousiaste bestuurder die scherpe analyses combineert met idealisme en diplomatieke gevoeligheid. Philip heeft een nieuwe en toekomstbestendige missie en visie voor Stichting CAOP neergezet. Dat heeft voor een aanzienlijke groei in activiteiten en een verdubbeling van het aantal werknemers gezorgd. Zo is de organisatie actief in meer sectoren, zijn er nieuwe bijzondere leerstoelen geïntroduceerd en zijn er nieuwe maatschappelijke thema’s centraal gesteld binnen de organisatie, zoals het thema Sociale veiligheid en integriteit. In lijn van die groei was het samengegaan met Kennisland (2022) en Sardes (2023) een absoluut hoogtepunt.

Marieke van Doorninck, directeur van Kennisland:

“Philip is van groot belang geweest voor de soepele gang van zaken bij de fusie tussen de drie organisaties. Als groot voorstander van het samengaan en tegelijkertijd ook van het behoud van de drie sterke merken, heeft hij ervoor gezorgd dat iedereen zich thuis kan voelen in de Stichting CAOP. Ik wil Philip bedanken voor de fijne samenwerking en de prettige begeleiding bij mijn aantreden als directeur van Kennisland. Wij wensen hem een mooi en welverdiend pensioen, al zal dat, Philip kennende, vast ook weer ingevuld worden met allerlei activiteiten.”    

 

 Bekijk hier het originele persbericht van Stichting CAOP.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/marjolijn-olde-monnikhof-nieuwe-directeur-bestuurder-van-stichting-caop/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/marjolijn-olde-monnikhof-nieuwe-directeur-bestuurder-van-stichting-caop/