Nieuw in onze Raad van Advies: Bianca Buurman

Prof. dr. Bianca Buurman is verpleegkundige en hoogleraar Acute Ouderenzorg aan het Amsterdam UMC. Binnen die onderzoekslijn wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van acute zorgvragen van ouderen en manieren om zorg anders te organiseren, zodat dit leidt tot betere uitkomsten voor ouderen. We zijn enorm blij met de kennis, praktijkervaring en het grote netwerk dat Bianca meeneemt. We hopen veel van haar te kunnen leren.


header_img
Bianca Buurman

Maker: O. Gillissen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download
5 juni 2023

Bianca Buurman en haar team bij het Amsterdam UMC houden zich ook bezig met de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de zogenoemde WijkKliniek++WijkkliniekEen nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. Het biedt ziekenhuisbehandeling én herstel voor kwetsbare ouderen in de acute fase in de eigen wijk. Lees meer en met betere begeleiding en herstel na ziekenhuisopnames, zoals ambulante geriatrische revalidatie en het optimaliseren van het eerstelijnsverblijf. Interessant is dat de focus steeds meer komt te liggen op datagedreven werken en het ontwikkelen van datagedreven zorgbeleid. 

Bianca is ook voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Het combineren van wetenschappelijke kennis met kennis uit de praktijk levert de perfecte voedingsbodem op voor innovatie. 

 

Bekijk onze gehele Raad van Advies 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-in-onze-raad-van-advies-bianca-buurman/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-in-onze-raad-van-advies-bianca-buurman/