Nieuwe campagne ‘van Hoe? naar Zo!’ toont kansen van energietransitie

De klimaatcrisis en de noodzaak om op korte termijn volledig over te stappen op duurzame energiebronnen stelt Nederland voor een enorme opgave. De Noord-Hollandse Energie Regio start daarom een nieuwe campagne om inwoners en bedrijven te enthousiasmeren voor en te betrekken bij de energietransitie, gebaseerd op ontwerpend onderzoek van Kennisland in samenwerking met What Design Can do. In eerste instantie in Noord-Holland maar bij succes mogelijk in heel Nederland. Lees meer over de campagne en het onderzoek.


25 mei 2023

Wat er moet gebeuren om Nederland energieneutraal te krijgen is duidelijk: overstappen op schone energie. Maar hoe? Dat is dé grote vraag en het vertrekpunt van de campagne++CampagneDe campagne is mogelijk gemaakt door de Noord-Hollandse Energie Regio, een samenwerking tussen de gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders en organisaties.. Die vraag bestaat uit wel duizend andere vragen zoals: hoe ga ik zonnepanelen plaatsen als ik geen eigen dak heb? Hoe bepalen we eigenlijk waar we die windmolens gaan plaatsen? Hoe ga ik de verduurzaming van mijn huis betalen? Het nieuwe platform vanhoenaarzo.nl is de plek waar al deze vragen een antwoord en gezicht krijgen. Naast veel ‘Hoe?’ is er gelukkig ook heel veel ‘Zo’. Buurtbewoners, energiecoöperaties, ondernemers en gemeenten geven overal in Noord-Holland al het goede voorbeeld.

Ontwerpend onderzoek met alle betrokkenen

De campagne is het resultaat van uitgebreid ontwerpend onderzoek van Kennisland in samenwerking met What Design Can do. Het onderzoek had als doel om een nieuw verhaal te ontwikkelen over de energietransitie. Dit is hard nodig, want in de samenleving is er enthousiasme over de energietransitie, maar ook veel weerstand. Een belangrijke stap die ervoor kan zorgen dat mensen positiever tegen de energietransitie aankijken, is een nieuw verhaalEen belangrijke stap die ervoor kan zorgen dat mensen positiever tegen de energietransitie aankijken, is een nieuw verhaal dat vooral ook kansen laat zien., gedeeld door overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Een verhaal dat niet alleen de onvermijdelijkheid van de energietransitie benadrukt, maar vooral ook laat zien waar de kansen liggen. 

Het onderzoek bestond onder meer uit interviews met vooraanstaande experts en co-creatiesessies met inwoners, gemeenten, energiecoöperaties, wetenschappers en creatieve makers. Zo spraken we onder anderen met gedragswetenschapper Reint Jan Renes, klimaatjournalist Jaap Tielbeke, voormalig Filosoof des Vaderlands Daan Rovers en energiepionier Arash Aazami.  Het resultaat van dit onderzoek was de publicatie ‘Naar een nieuw verhaal voor de energietransitie’. In deze publicatie deelden we de bouwstenen van een positief toekomstperspectief. Op basis van deze publicatie is een creatief team onder leiding van Dagan Cohen van What Design Can do aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de campagne. 

 

Een van de bijeenkomsten om te komen tot een nieuw verhaal voor de energietransitie.
Bijeenkomst

Een van de bijeenkomsten om te komen tot een nieuw verhaal voor de energietransitie.

Rechten:

Download
Een van de bijeenkomsten om te komen tot een nieuw verhaal voor de energietransitie.

Een nieuw verhaal: nieuwe tijden, nieuwe kansen

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de energietransitie niet alleen een technische en financiële opgave is, maar vooral een sociale.Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de energietransitie niet alleen een technische en financiële opgave is, maar vooral een sociale. De campagne focust daarom niet op de techniek, maar op de potentiële financiële voordelen, betere leefbaarheid en meer samen doen als gemeenschap. Daarnaast bleek voor veel mensen rechtvaardigheid van groot belang te zijn. De verhalen laten zien dat het belangrijk is de lasten en lusten van de energietransitie eerlijk te verdelen en dat iedereen de mogelijkheid krijgt om eigenaarschap te nemen en mee te doen: gemeenten, waterschappen, energiecoöperaties, bedrijven, verenigingen, buurtorganisaties, scholen, dorpsbewoners en stedelingen. Zo wil buurtbewoner Elvis een windmolen in Amsterdam-Zuidoost om bewustwording over duurzaamheid te creëren en laat Michiel van energiecoöperatie Haarlem Noorderlicht Haarlemmers die geen eigen dak hebben, profiteren van zonnepanelen op daken van scholen en bedrijven in de buurt. Samengevat is de boodschap: Hoe dan? Zo dus!

 

De campagne is van iedereen, voor iedereen

Het is belangrijk dat verschillende afzenders het verhaal kunnen vertellen, niet alleen de overheid. Daarom heeft de campagne geen centrale afzender. Iedereen die verhalen deelt++Deel je verhaal!Iemand met een mooi initiatief op het gebied van duurzame energie kan het verhaal delen met de redactie van de Energieregio Noord-Holland via energieregionh@noord-holland.nl. Dan kunnen zij het weer delen en zo nog meer mensen inspireren. of er een variatie op maakt, is afzender.Iedereen die verhalen deelt of er een variatie op maakt, is afzender. Of je nu als bewoner een initiatief in de buurt hebt genomen, bij de gemeente aan de energietransitie werkt, of als klein of groter bedrijf. Daarom zijn alle campagnematerialen voor iedereen beschikbaar in de vorm van een communicatie-toolkit++Communicatie-toolkitDe toolkit bestaat uit video’s, posters, kant-en-klare social posts, blogartikelen en handige tools zoals een leidraad voor een speech en een voorbeeld van een communicatieplanning.. De energietransitie gaat ons immers allemaal aan. 

Kijk op: vanhoenaarzo.nl voor meer informatie over de campagne en hoopvolle verhalen over de energietransitie.

 


Ben je benieuwd naar ons onderzoek dat ten grondslag ligt aan de campagne, bekijk dan de publicatie ‘Nieuw Narratief voor de Energietransitie’.  

 

Campagnebeeld
Campagnebeeld

Rechten:

Download
Campagnebeeld

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-campagne-van-hoe-naar-zo-toont-kansen-van-energietransitie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-campagne-van-hoe-naar-zo-toont-kansen-van-energietransitie/