Terugblik KL Brouwerij #1 ’De betrokken buurt’

Twee weken geleden vond de allereerste KL Brouwerij plaats, een bruisende bijeenkomst om samen nieuwe ideeën te bedenken voor de samenleving. Het thema van de middag was ‘De betrokken buurt’, over het betrekken van buurtgenoten bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De deelnemers gingen enthousiast en vol energie aan de slag met elkaar en met een speciale editie van het samenspel ‘Buurtgenoten’ over onze eigen buurt: de Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Bekijk ook de foto's!


header_img
Buurtgenoten

Deelnemers spelen in groepjes het samenspel Buurtgenoten.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Deelnemers spelen in groepjes het samenspel Buurtgenoten.
25 mei 2023

Met een prachtig uitzicht op het schip ‘de Amsterdam’ dat aangemeerd ligt voor het Scheepvaartmuseum, begon de KL Brouwerij++KL BrouwerijEen aantal keer per jaar laten we ons werk even voor wat het is en ‘brouwen’ we samen nieuwe ideeën voor maatschappelijke uitdagingen. We brengen leven in de brouwerij door te ontdekken, smeden, broeden, fantaseren en borrelen. Dit doen we met partners, experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen bij het vraagstuk dat die middag centraal staat, en waar we meer over willen leren. Meld je aan voor de nieuwsbrief om uitgenodigd te worden! op het Marineterrein met een energiek optreden van buurtorkest ‘de ACCUFanfare’ en biertjes van buurtbrouwerij Homeland. Met ​​een vrolijke mix van balkan, klezmer en eigen composities wakkerden ze het gemeenschapsgevoel aan en was iedereen snel opgewarmd om met elkaar in gesprek te gaan over wat je als buurtgenoot kan betekenen voor elkaar en voor lokale uitdagingen. 

Een terugtrekkende overheid levert niet automatisch actieve burgers op

Voor een volle zaal met onder andere vrijwilligers, beleidsmedewerkers en zorg- en welzijnsprofessionals uit de directe omgeving of uit andere delen van het land leidde Sarai Zwinnen, adviseur zorginnovatie bij Kennisland, het thema van de avond in. De afgelopen jaren is er groeiende aandacht voor het belang van betrokken buurten waarin buurtgenoten elkaar helpen, voor elkaar zorgen en zich samenEr zijn veel ideeën en er is veel energie bij buurtgenoten, maar zij lopen vaak tegen bureaucratische barrières aan. inzetten voor lokale uitdagingen. Termen als ‘sociale basis’, ‘samenredzaamheid’ en ‘omzien naar elkaar’ vliegen je om de oren++Termen strooienZie bijvoorbeeld het Coalitieakoord of het Gezond en Actief Leven Akkoord dat VWS samen met gemeenten, GGD’s en zorgverzekeraars opzette.Maar over wat dat concreet++Concreetheid mistZo haalt ook de Raad van Volksgezondheid & Samenleving aan in haar stuk ‘Ruimte maken voor ontmoeting’.
betekent lees je maar weinig terug. 

Het lijkt alsof de overheid zich terugtrekt zodat de actieve burger zijn intrede kan doen, maar een betrokken buurt ontstaat niet vanzelf. Deze misvatting vormt een blokkade++MisvattingZo stelt ook Jos van der Lans in de publicatie ‘Ontsnappen aan aanbesteden’.
om goed na te denken over wat er wel nodig is voor maatschappelijk initiatief in een samenspel van betrokken burgers, een betrokken overheid en deskundige professionals. Er zijn veel ideeën en er is veel energie bij buurtgenoten, maar zij lopen vaak tegen bureaucratische barrières++GeitenpaadjesBurgerinitiatieven passen niet in de ‘overheidsmal’ schrijft directeur Marieke van Doorninck in haar opiniestuk. aan. Wat er nodig is, is dat overheden zich niet terugtrekken maar actieve buurtgenoten faciliteren door deze barrières weg te nemen en het eigenaarschap zoveel mogelijk bij hen te laten. Gemeenten kunnen dat bijvoorbeeld niet alleen doen met geld (en dan hebben we het niet over een eenmalige subsidie) maar ook met kennis, zichtbaarheid en toegang tot netwerken.

 

Rob van Dijk van BOB Helpt! en Over de brug.
Rob van Dijk

Rob van Dijk van BOB Helpt! en Over de brug.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Rob van Dijk van BOB Helpt! en Over de brug.

Inspirerende verhalen van lokale leiders

Dat het niet makkelijk is om een goed buurtinitiatief op te zetten, betekent niet dat ze niet bestaan.Dat het niet makkelijk is om een goed buurtinitiatief op te zetten, betekent niet dat ze niet bestaan. Rob van Dijk woont zelf op de Oostelijke Eilanden en zette samen met andere buurtgenoten de stichtingen Over de brug en BOB Helpt! op.++Succesvolle buurtinitiatievenBOB Helpt! helpt buurtgenoten aan betaald werk door ze te koppelen aan buurtgenoten die klussen hebben en aan organisaties die in de nieuwbouwwijk op Oostenburg komen. Over de brug biedt een buurtkamer in de nieuwbouwwijk op Oostenburg voor buurtgenoten om elkaar te ontmoeten en eigen initiatieven te ontwikkelen. De initiatieven lopen als een trein, maar dat is niet altijd zo geweest. Rob vertelt dat het in het begin veel getrek was en dat de samenwerking met de gemeente echt nodig was om de vruchten te kunnen plukken van de initiatieven. 

Daarnaast kreeg de aanwezige winnaar van de Richter Roegholt Prijs++Richter Roegholt PrijsWordt uitgereikt door het afdelingsbestuur van de PvdA in Amsterdam-Centrum aan personen of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie van de stad Amsterdam., Rafiou Michel Odjo, een luid applaus. Met zijn stichting Curinesa verbindt hij mensen met verschillende culturele achtergronden.

Ervaringen en ideeën delen met het samenspel ‘Buurtgenoten’

Nadat we de ‘brouwers’ hadden opgewarmd met wat er op landelijk niveau en in onze eigen buurt speelt qua buurtinitiatieven, hielden we hen een spiegel voor: wat voor buurtgenoot ben jij zelf eigenlijk?Wat voor buurtgenoot ben jij zelf eigenlijk? Deelnemers deelden in groepjes hun expertise, inzichten en perspectieven tijdens een speciale editie van het samenspel ‘Buurtgenoten’, aangepast voor de lokale uitdagingen van onze buurt. Samen bedachten ze oplossingen voor vraagstukken als:

Het Marineterrein is een gebied dat veel bezoekers trekt. Dat betekent ook dat het terrein vaak vol ligt met zwerfafval. Dat ziet er niet alleen slecht uit, maar kinderen of dieren kunnen zich er ook lelijk aan bezeren. Hoe kan de buurt helpen het Marineterrein schoon te houden?

Op Oostenburg wordt flink gebouwd. Er komen nieuwe woningen en horecagelegenheden bij. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat Oostenburg echt onderdeel wordt van de Oostelijke Eilanden? En dus dat alle nieuwe bewoners zich onderdeel voelen van de buurt?

 

Deelnemers spelen het samenspel
Deelnemers

Deelnemers spelen het samenspel 'Buurtgenoten'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Deelnemers spelen het samenspel 'Buurtgenoten'

 

Aan de tafels kwamen persoonlijke verschillen snel boven tafel. De één voelt zich veilig en ervaart een thuisgevoel door zijn buren goed te kennen, terwijl de ander het liever houdt bij een groet in de wandelgangen. Opvallend was dat het relatief weinig moeite kostte om samen oplossingen te vinden voor de vraagstukken. Aan ideeën geen gebrek! Reflecteren op wat voor buurtgenoot je bent en wat je verwacht van andere buurtgenoten leverde een gesprek op dat niet vaak (genoeg) gevoerd wordtReflecteren op wat voor buurtgenoot je bent en wat je verwacht van andere buurtgenoten leverde een gesprek op dat niet vaak (genoeg) gevoerd wordt., maar ontzettend waardevol is. Bovendien werden er tijdens de KL Brouwerij veel nieuwe contacten gelegd en gegevens uitgewisseld. Zelf gaan we snel op bezoek bij buurtgenoten als HVO-Querido om te kijken of en hoe we kunnen samenwerken.

Kom ook naar de volgende KL Brouwerij over leefomgeving en gezondheid

Ben je na het lezen van deze terugblik enthousiast geraakt en wil je aanwezig zijn bij de volgende KL Brouwerij? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, dan houden we je op de hoogte van volgende edities. De eerstvolgende vindt plaats op 29 juni van 16.30-18.30 uur bij ons op het Marineterrein in Amsterdam. 

Hopelijk tot dan!

 

Hieronder zie je nog een slideshow met foto’s van de KL Brouwerij:

KL Brouwerij #1 ‘De betrokken buurt’

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-kl-brouwerij-1-de-betrokken-buurt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-kl-brouwerij-1-de-betrokken-buurt/