Nieuw leertraject voor gemeentes in de maak

Kopgroep gevormd die plannen voor een nieuw leertraject voor gemeentes verder gaat uitwerken.  


  • Betrokken KL'ers
2 mei 2011

Afgelopen vrijdag kwamen in De Meern 15 gemeentes samen om met de Bestuursacademie Nederland, Kennisland en de Kafkabrigade na te denken over een nieuw leerprogramma voor gemeentes. 

Nu veel gemeentes kampen met grote bezuinigen, is er behoefte aan slimmer functioneren door het mes te zetten in onnodige bureaucratie, beter samenwerken en meer beroep te doen op creativiteit van professionals en het kennispotentieel van burgers. Dit vraagt om lef en vernieuwend vermogen van professionals en dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Er was veel enthousiasme voor dit initiatief. De middag resulteerde in een kopgroep die op basis van de verworven input de plannen voor een nieuw leertraject voor gemeentes verder gaat uitwerken.

Wordt vervolgd! 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-leertraject-voor-gemeentes-in-de-maak/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuw-leertraject-voor-gemeentes-in-de-maak/