Nieuwe medewerkers: Dave en Margreet

We hebben ons team versterkt met een bestuurskundige die ervan overtuigd is dat stedelijke vraagstukken vragen om nieuwe manieren van samenwerken tussen overheid, bewoners en maatschappelijke partijen. En met een cultureel antropoloog die vindt dat we ‘de zorg’ niet als aparte categorie moeten beschouwen, maar moeten integreren in de samenleving. Maak kennis met Dave van Loon en Margreet Moesker!


header_img
Nieuwe medewerkers: Dave en Margreet

Maak kennis met Margreet en Dave!

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download
Maak kennis met Margreet en Dave!
12 juli 2019

We zijn heel blij met deze nieuwe KL’ers. Als je met een van onze projecten op het gebied van stedelijke vernieuwing of vernieuwing in de zorg te maken hebt, ga je ze zeker vaker tegenkomen. Welkom Dave en Margreet!

Als adviseur stedelijke vraagstukken werkt Dave aan een eerlijke, veerkrachtige en duurzame stad. Hiervoor doet hij (actie)onderzoek, begeleidt hij leernetwerken en ontwikkelt hij interventies. Belangrijke thema’s daarbij zijn de duurzaamheidstransitie, het versterken van de lokale democratie en sociale gelijkheid. Zijn drijfveer is dat ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, goed mee kunnen komen in de samenleving. Dave neemt veel ervaring mee naar KennislandDave gelooft dat de kwaliteit van de fysieke en de sociale infrastructuur van een stad samen zorgen voor het geluk van haar inwoners.: zo was hij onder andere casusregisseur voor complexe multiprobleemgezinnen bij de gemeente Nieuwegein en later ook beleidsadviseur jeugd en preventie en projectleider omgevingsvisie. Dave gelooft dat de kwaliteit van de fysieke en de sociale infrastructuur van een stad samen zorgen voor het geluk van haar inwoners. Team Stad is met zijn komst op volle sterkte om te werken aan inclusieve steden door vernieuwende oplossingen en verbindingen te ontwikkelen. Lees hier meer over Dave

Margreet is cultureel antropoloog en adviseur zorginnovatie bij Kennisland. Als onderzoeker is zij op zoek naar de stem en mening van de mensen die direct betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Zij vindt het belangrijk om een casus vanuit verschillende perspectieven te benaderen en de betrokken personen – als experts – actief te betrekken bij het onderzoek. Het is haar missie om ‘de zorg’ niet als aparte categorie te beschouwen, maar te integreren in de samenleving. Margreet gelooft dat radicale vernieuwing in de zorg mogelijk is door beter naar elkaar te luisterenMargreet gelooft dat radicale vernieuwing in de zorg mogelijk is door beter naar elkaar te luisteren., een connectie te maken met onderwijs en op zoek te gaan naar onconventionele samenwerkingen. Ze bouwt graag aan lerende community’s rondom zorgen met en voor elkaar. Hierin maakt ze gebruik van haar antropologische blik, gecombineerd met haar ervaring als docent, journalist en jeugdtelevisiemaker bij Het Klokhuis. Lees hier meer over Margreet

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-dave-en-margreet/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/nieuwe-medewerkers-dave-en-margreet/