SI Meetup #7: ‘Geluk als economische groeikracht’

Zevende editie van de SI Meetup, over het verleggen van de focus naar groeiend welzijn i.p.v. welvaart.


  • Betrokken KL'ers
13 februari 2014

Nederland dreigt een verouderde economie te worden. Groei wordt al jarenlang te eng gedefinieerd. Het gaat te veel over welvaart en dat gaat de laatste jaren ten koste van het welzijnsniveau. Dit leidt tot crisis op alle fronten. “In het MKB zien we ondernemers succes boeken door geluk als uitgangspunt te nemen en groei breder te definiëren. Deze bedrijven zijn op cruciale punten anders georganiseerd dan hun collega’s die nog altijd over crisis spreken”, aldus Anke Wiersma en Caroline Rijnbeek, medeoprichters van de MKB Krachtcentrale en organisatie van de jaarlijkse verkiezing van het Slimste bedrijf van Nederland. Guy van Liemt, director bij Ehero Erasmus Happiness Research Organisation, doet onderzoek naar Geluk in organisaties en is overtuigd dat bedrijven met een ‘purpose’, ofwel missie, het verschil gaan maken in de nieuwe economie. Anke, Caroline en Guy deelden hun kennis en ervaringen over geluk als groeikracht in de nieuwe economie en hoe je daar zelf invulling aan kan geven. 

Gewoon doen is niet slim genoeg

“De insteek van veel Nederlandse bedrijven is binnen de norm vallen. De Nederlandse economie blinkt daarmee niet uit in innovatie. Het is tijd dat Nederlandse bedrijven gaan innoveren om hun klanten goed te blijven bedienen. Dit betekent niet per se dat zij moeten versnellen. Het betekent dat zij anders moeten ondernemen, minder moeten volgen en meer moeten inspringen op het welzijn en de behoeften van hun klanten. Veel bedrijven zijn georganiseerd om in de pas te lopen. Ook ten tijde van crisis, dat eigenlijk, vertaald vanuit het Grieks, herkansing betekent. Lessen trekken uit het verleden en nieuwe betere keuzes voor de toekomst maken, dat is wat er nu nodig is. Dat kan betekenen dat de groei zit in het durven vertragen als bedrijf en echt stil durven staan bij het welbevinden en geluk van klanten en medewerkers. Het betekent dat uitzonderingen niet meer in regels moeten worden gevangen, dat creatief en kritisch denken de ruimte moet krijgen. Hoe kunnen we ons herpakken? Hoe willen we ons als economie positioneren op de wereldmarkt? De sleutel ligt in de focus te verleggen van meer welvaart naar welzijn. We moeten ons anders gaan organiseren. We moeten anders kijken, anders aan de slag. Wat als we geluk gaan koppelen aan economische groeikracht?”, aldus Anke.  

Klein is het nieuwe groot

Caroline vervolgt: “Er zijn talloze voorbeelden van MKB-organisaties die anders zijn gaan organiseren. Neem bijvoorbeeld Koekjesbakkerij Veldt Veenendaal. De directeur viel om, hij kon het niet meer op de oude manier. Tijdens zijn herstel dacht hij na. Het moest anders. Medewerkers moesten weer betrokken worden. Hij is medewerkers gaan vragen om mee te denken en zelf in innovatieteams de oplossingen te regisseren. Dankzij deze omslag maakte Koekjesbakkerij een aanzienlijke groei door: het aantal vaste medewerkers steeg en de omzet werd verdrievoudigd. Ook andere voorbeelden laten zien dat het betrekken van medewerkers leidt tot meer welzijn én economische groei; dat bedrijven waar medewerkers meedenken en handelingsruimte krijgen, succesvoller zijn. Kleine initiatieven hebben door het anders inzetten op groei grote effecten. Essentieel hierin is dat medewerkers en klanten worden gehoord, zodat er ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven. Zie bijvoorbeeld Ricardo Semler in de uitzending van Tegenlicht over De kapitale kracht van geluk.”

Geluk en economie trekken steeds meer samen op

Guy: “We zien steeds meer dat geluk en economie aan elkaar gekoppeld worden. Dit levert nieuwe en verassende inzichten op. Mensen zijn namelijk niet alleen rationeel handelende wezens. De mens baseert keuzes op meer dan alleen rational choice en economisch gewin zoals economen van weleer ons deden geloven. We gaan toe naar een human economy. Daarbij kijken we sinds kort ook naar geluk binnen organisaties. Wat betekent het als een organisatie gelukkig is? Wat doet dit met de bedrijfsresultaten? Wat voor rendement heeft geluk? Er zijn wel een paar zaken bekend. Namelijk dat gelukkige bedrijven arbeidsproductiever zijn, minder ziekteverzuim kennen en een lager personeelsverloop hebben. Ook zingeving, het hebben van een missie draagt bij aan geluk en geluksgevoel. Het gevoel dat je vanuit je passie kunt werken en een bijdrage levert aan jezelf èn aan iets wat groter is dan jijzelf. Ook bedrijven moeten leren dat de mens weer centraal moet komen te staan. Daarbij is het wel belangrijk dat bedrijven hun eigenbelang niet uit het oog verliezen, anders gaan ze alsnog over de kop. Er moet een balans zijn tussen werken vanuit eigenbelang en geluk als kernwaarde van het bedrijf. Geluk is nadrukkelijk geen marketingtool, het is niet de nieuwe flavour of the month. Het ‘goede doen’ levert gelukkige werknemers, gelukkige klanten en uiteindelijk ook gelukkige aandeelhouders op. Kortom: door profit en purpose aan elkaar te linken werk je aan people, planet en profit. Winst is daarmee niet het doel, maar het gevolg van wat we doen! Het begint met iemand die besluit: ik wil het anders. Hoe maak jij geluk in jouw omgeving bespreekbaar?”

Ben jij ook een Social Innovator en zet je je in voor een sociale en duurzame toekomst? Kom dan 10 maart naar de volgende meet up van het Sociale Innovatie Netwerk Nederland in Pakhuis de Zwijger. Deze avond staat in het teken van de lokale verkiezingen en lokale democratie. Binnenkort meer over het programma.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/si-meetup-7-geluk-als-economische-groeikracht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/si-meetup-7-geluk-als-economische-groeikracht/