Top vijf best gelezen opiniestukken 2018

Van ons blind staren op impactmetingen, opnieuw stakingen in het hoger onderwijs met de oproep voor een hogere rijksbijdrage en de uitspraak in een rechtszaak waardoor het voor archieven erg moeilijk wordt gemaakt hun werk goed te doen. Dit en meer lees je in de vijf best gelezen stukken van afgelopen jaar.


header_img
Oudejaarsavond in Sydney, 1936.

Proosten op het nieuwe jaar

Maker: Sam Hood

Rechten:

Original

Download
Proosten op het nieuwe jaar
7 januari 2019

Het nieuwe jaar is van start! Met frisse moed en enthousiasme zien we 2019 tegemoet. We beginnen het jaar met een terugblik op een aantal scherpe opiniestukken++OpiniestukkenKijk hier voor een overzicht van alle opiniestukken uit 2018 en voorgaande jaren. over uiteenlopende onderwerpen uit 2018. Lees verder voor de de vijf best gelezen opinies van afgelopen jaar.

1. Forget about impact: let’s be honest about systems change 

De obsessie met het in kaart brengen van sociale impact leidt ons af van de discussie die we eigenlijk zouden moeten voeren: hoe kan sociale innovatie zorgen voor systeemverandering? Als we daadwerkelijk maatschappelijke verandering teweeg willen brengen, is het van groot belang om te investeren in het beter begrijpen van systemen, en op strategische plekken interveniërenAls we daadwerkelijk maatschappelijke verandering teweeg willen brengen, is het van groot belang om te investeren in het beter begrijpen van systemen, en op strategische plekken interveniëren.. Lees hier verder

2. Meer onderwijs, minder overhead

Eind september werd er gestaakt op de Nederlandse universiteiten om aandacht te vragen voor de almaar groeiende werkdruk, de overvolle collegezalen en het gebrek aan investeringen in het hoger onderwijs. De actievoerders en bestuurders riepen op tot een hogere rijksbijdrage, om zo de kwaliteit van academisch onderwijs te verbeteren. Dennis begrijpt de gedachte van WOinActie, maar gelooft dat er in het hoger onderwijs meer te winnen is door een aanzienlijke reorganisatie. Lees hier verder

3. Hoe moeten archieven hun werk dan doen?

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak Erfgoed Leiden en Arnoud Voet++De zaak Erfgoed Leiden en Arnoud Voet Lees in dit Volkskrantartikel meer over de gevolgen voor archief Erfgoed Leiden na het online plaatsen van 25 prentbriefkaarten uit de jaren veertig en vijftig, waarvan de maker niet te achterhalen viel.  legt Judith uit hoe ingewikkeld het voor erfgoedinstellingen is om hun informatie publiek toegankelijk te maken én vooraf rekening te houden met eventuele rVeel ziekten die vijf tot tien jaar geleden nog dodelijk waren, zijn nu vaak goed behandelbaar. Mooie resultaten, maar hoe zorgen we ervoor dat ook onze samenleving het hoge tempo van de geneeskunde bijhoudt en écht openstaat voor de mensen die leven met de chronische ziekte die overblijft?echthebbenden. Lees hier verder

4. Hoe kunnen we als samenleving de geneeskunde bijbenen?

De snelle ontwikkelingen in de geneeskunde maken dat we steeds ouder worden met alle gevolgen van dien. Veel ziekten die vijf tot tien jaar geleden nog dodelijk waren, zijn nu vaak goed behandelbaar. Mooie resultaten, maar hoe zorgen we ervoor dat ook onze samenleving het hoge tempo van de geneeskunde bijhoudt en écht openstaat voor de mensen die leven met de chronische ziekte die overblijft? Lees hier verder

5. Academic innovation for societal impact 

In dit stuk inventariseren Nora en Simone het Nederlandse landschap van academische en onderzoeksvernieuwing++From vocabulary to practiceNora en Simone schreven ook een vervolg op dit stuk. Lees ‘From vocabulary to practice’ hier.. Ze vinden een gedeelde urgentie om de dingen anders te doen. Om wat verstaan wordt onder kennis diverser te maken en kennisproductie te ontwikkelen tot een meer inclusief proces. Lees hier verder

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/top-vijf-best-gelezen-opiniestukken-2018/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/top-vijf-best-gelezen-opiniestukken-2018/