Voor je Buurt naar Borders to Cross

Voor je Buurt behoort tot de meest veelbelovende initiatieven op het gebied van democratische innovatie in Europa. 


  • Betrokken KL'ers
1 augustus 2013

De inspanningen van het Voor je Buurt-team, alle partners en vooral ook de eerste initiatiefnemers zijn niet onopgemerkt gebleven in de rest van Europa. We zijn uitgenodigd om op 29, 30 en 31 oktober deel te nemen aan het Borders to Cross-congres in Amsterdam. Tijdens dit congres zullen wetenschappers, sociaal ondernemers en beleidsmakers uit heel Europa bijeenkomen om te leren van elkaar. Wat alle initiatieven gemeen hebben, is dat ze behoren tot de meest veelbelovende initiatieven op het gebied van democratische innovatie in Europa. En die reputatie laten we ons graag toedichten!

Uit de vele inzendingen werd Voor je Buurt geselecteerd als een van de veertig projecten die zijn uitgenodigd voor het driedaags evenement. Doel van het congres is om een blijvend netwerk op te zetten waarin we met experts en initiatiefnemers, wetenschappers en beleidsmakers, sociaal ondernemers en maatschappelijke professionals kunnen leren van elkaar. In dat netwerk zullen we met name kijken naar innovatie van de democratie en de mogelijkheid voor burgers om juist zelf het verschil te maken in de samenleving.

Waarom is Voor je Buurt geselecteerd?
Voor je Buurt is een platform voor bewoners die zelf initiatief nemen en daarin de samenwerking zoeken met de overheid en lokale ondernemers. Het platform biedt ondersteuning aan mensen die echt draagvlak (donaties en hulp) zoeken bij hun medebewoners voor hun project. Heel voorzichtig laat Voor je Buurt misschien wel de contouren zien van een nieuwe manier van samenwerking tussen allerlei lokale partijen, waarin iedereen een rol speelt die beter past bij de samenleving van nu.

Juist de initiatiefnemers zelf, hun projecten die de afgelopen maanden op de website verschenen, en de inzet van mensen om er een succes van te maken maakten het verschil en zorgden dat we in oktober ook aan de rest van Europa kunnen laten zien dat we hier in Nederland al aardig op weg zijn om het crowdfunden voor buurtinitiatieven tot een groot succes te maken. We zijn trots!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/voor-je-buurt-naar-borders-to-cross/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/voor-je-buurt-naar-borders-to-cross/