Burgers investeren in innovatie

15 november 2010

Geschreven door Corline van Es

Gister had ik een aangename ontmoeting met een nieuw initiatief C8foundation:Een fonds dat met geld van burgers (1 euro per dag) initiatieven zal gaan ondersteunen die via het reguliere financieringscircuit, dus overheidssubsidie of investeerders, niet de kans hebben gekregen tot wasdom te komen. Daarbij richt C8 zich met name op duurzame energie technologieën van “out of the box” ondernemers, die met hun bedrijf kunnen bijdragen aan echte duurzame veranderingen.

Binnen de creatieve industrie zijn Blender en Sellaband al mooie voorbeelden van peer to peer financiering. Peer to peer ontwikkelingshulp is ook een steeds bekender begrip. Als C8 een burgerbeweging weet te mobiliseren die investeert in innovatie, dan noem ik dat een grote stap dichter bij een geslaagde kenniseconomie! Het initiatief is nog kersvers, doel is dit jaar 10.000 deelnemers te verzamelen. Ik zal het initiatief op de voet volgen, Power to the people!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/burgers-investeren-in-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/burgers-investeren-in-innovatie/