Kafka nog steeds niet met rust gelaten

10 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Over ‘kafkaiaans’ gesproken. Ruim 80 jaar na de dood van Franz Kafka, is er nu een heel ‘proces’ over zijn werk ontstaan (Het Parool, 20 oktober 2009). Met behoorlijke zekerheid kan gezegd worden dat Kafka dit niet had gewild.

Vlak voor zijn dood heeft Kafka namelijk zijn vriend Max Brod gevraagd om na zijn dood al zijn manuscripten te vernietigen. Dat heeft Brod niet gedaan. Brod is later vanuit Tsjecho-Slowakije gevlucht naar Tel Aviv en raakte bevriend met Otto en Esther Hoffe. Esther werd zelfs zijn enige erfgenaam. Zo kwam ze in het bezit van een deel van Kafka’s manuscripten. Ze bewaarde ze zelf en verkocht zo nu en dan iets.

Dit was tegen het zere been van de staat Israël. Zij probeert nu via Esther’s dochters (Esther leeft inmiddels niet meer) het werk in bezit te krijgen, zodat ze in de Israëlische nationale bibliotheek opgenomen kunnen worden. De dochters zijn waarschijnlijk niet zeer geneigd hierin mee te gaan, aangezien de manuscripten inmiddels een fortuin waard zijn. Kafka zou het geschreven kunnen hebben…

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kafka-nog-steeds-niet-met-rust-gelaten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kafka-nog-steeds-niet-met-rust-gelaten/