Kennisland op Summer School

  30 januari 2013

  Afgelopen week waren Joeri en ik te gast bij de SIX Summer School (www.socialinnovationexchange.org) in Lissabon. Met maar liefst 130 deelnemers uit 24 verschillende landen hebben we drie dagen lang over Sociale Innovatie gesproken.
  Denktanks, do tanks, centra voor sociale innovatie, innovatielabs, ngo’s… een bont pluimage, allemaal met een ietwat andere insteek, maar desondanks allemaal organisaties bezig met het creëren van maatschappelijke innovatie. Het doel van deze summer school was om de veelal losse initiatieven te bundelen tot een groeiende beweging en deze te verstevigen door kennis op te bouwen over sociale innovatie door te reflecteren op de praktijk.

  Een van de leidende gedachten van deze bijeenkomst was dat de crisistijd een vruchtbare bodem kan zijn voor het thema sociale innovatie. Het wordt steeds duidelijker dat bepaalde problemen niet meer op de oude manieren kunnen worden opgelost. Er zijn nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en participeren nodig. Nieuwe radicale oplossingen om zo goed mogelijk het natuurlijke en menselijk kapitaal te benutten. Er werden vele talloze voorbeelden gepresenteerd en er werd een manifest aangeboden met de titel ‘Fixing the future’. Hierin staan 10 maatregelen om te investeren in de nieuwe groeisectoren (denk aan zorg, educatie, milieu, welzijn, toerisme), in plaats van de voormalige groeisectoren koste wat kost te redden (www.fixingthefuture.eu).

  Manuell Castells gaf via een videopresentatie drie adviezen voor sociale vernieuwers in deze tijd van crisis:

  1. Durf te experimenteren.
  2. Wacht niet op een politieke transformatie, maar begin zelf.
  3. Creëer coalities,verbanden tussen de mensen en organisaties die er al mee bezig zijn.

  Verder benadrukte Castells de noodzaak om te leren door het observeren van de praktijk. Alleen zo ontstaat er een theorie die niet los staat van het handelen, maar er juist op gebaseerd is en zo weer nieuwe betekenissen terug kan geven aan de praktijk.

  Kennisland vertelde hoe wij proberen Nederland slimmer te maken. Door interventies te ontwikkelen en te organiseren die het mogelijk maken om te experimenteren, koplopers te bundelen, nieuwe netwerken te creëren waar nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan. We hebben verteld over de Kafkabrigade, over Wiki Loves Art, over het Doorbraaktraject bij een Sociale dienst en over Onderwijs Pioniers. Dit laatste voorbeeld haalde zelfs de plaatselijke krant: online versie

  Het thema Sociale Innovatie wordt steeds belangrijker en is niet meer weg te denken. De uitdaging is nu om er ook echt iets mee te doen, zodat het niet bij woorden blijft. Hier is kennis voor nodig. Geen boeken-kennis, maar kennis die ons helpt bij ons dagelijks handelen. Die kunnen we alleen samen ontwikkelen.

  Summer School 2010: here we come!

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kennisland-op-summer-school/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kennisland-op-summer-school/