Majora Carter – Vergroening als sociale innovatie

30 januari 2013

Geschreven door Corline van Es

Afgelopen week had ik de eer om deel te nemen aan het tweede deel van Pioneers! in New York. Als staartje van 400 jaar Hudson Amsterdam-New York, gingen 20 Amsterdammers naar the Big Apple. 5 bomvolle, hyperinspirerende dagen. Aan de hand van sprekers en workshops werd gesproken over sociaal ondernemerschap en het creëren van verandering.

Een onderdeel uit het programma wil ik er specifiek uitpikken. Een rondleiding door John Mundy, project manager voor de Majora Carter Group door Hunts Point in de South-Bronx. Hunts Points is een van de armste, meest vervuilde gebieden in New York, waar een groot deel van het afval van New York wordt verwerkt, industrie naast woonhuizen staan en midden door de buurt een aanvoerroute loopt waarover vrachtwagens scheuren. In deze buurt richtte Majora Carter in augustus 2001 de organisatie Sustainable South Bronx (SSBx) op en stichtte ze aan de Hudson het Hunt’s Point Riverside Park.

Dit park werd meer dan alleen een pad met wat groen dat leidde naar de rivier de Hudson. Het symboliseerde hoop voor de buurt. De locatie functioneerde eerder als illegale vuilstortplaats, maar werd nu een veilige plek waar de buurt kon samenkomen, waar culturele activiteiten georganiseerd werden, waar jonge mensen die in de hele buurt geen groen hadden konden kennismaken met groen. Daarnaast zijn er nieuwe zogenaamde “green-collar” banen gecreëerd om meer parken te bouwen en betekende de bouw van het park de start van de South Bronx greenway movement, die als doel heeft groene ruimtes in buurten te scheppen.

Op veel manieren een mooi praktijkvoorbeeld: Een mooi voorbeeld waar duidelijk wordt dat de grote uitdagingen van deze tijd vele kanten kennen en niet slechts bestaan uit één probleem. Armoede, onveiligheid, vervuiling hebben in dit geval allen met elkaar te maken. Maar dergelijke veelzijdige problemen kunnen kennelijk ook met relatief simpele interventies leiden tot brede impact: sociale cohesie, gevoel van veiligheid, nieuwe werkmogelijkheden en de start van een beweging en vooral … hoop en energie om de eigen community te investeren.

Inmiddels heeft Majora de Majora Carter Group opgericht en is ze op commerciële basis werkzaam aan verschillende projecten door het hele land.
Bekijk hier de slideshow van het aanleggen van het park.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/majora-carter-vergroening-als-sociale-innovatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/majora-carter-vergroening-als-sociale-innovatie/