Nieuwe taxonomie voor bedrijven

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

De ministeries van Justitie en Financiën hebben samen een nieuwe indeling van gegevens ontwikkeld, de XBRL-taxonomie, waarmee bedrijven makkelijker informatie kunnen aanleveren bijde overheid. De verwachting is dat met dit systeem de aministratieve lasten voor ondernemers in 2007 met 350 miljoen euro teruggedrongen kunnen worden.

De taxonomie ‘vertaalt’ de administratie van de ondernemer tot de informatie die de overheid wil hebben. Daarmee wordt het voor ondernemers veel eenvoudiger om gegevens – als de jaarrekening, de winstaangifte, of statistieken – aan te leveren. Ondernemers kunnen de taxonomie nu al gebruiken, maar de bedoeling is dat het systeem vanaf 2007 op grote schaal gebruikt wordt.

Dit is een van de maatregelen van het kabinet in de strijd om het terugdringen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met 25%.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/nieuwe-taxonomie-voor-bedrijven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/nieuwe-taxonomie-voor-bedrijven/