Pleidooi voor een school voor sociale creativiteit

6 juli 2020

Dit opiniestuk verscheen eerder in iets andere vorm op de website van Project IDOLS*.


 

Er ligt een ‘multistakeholderuitdaging’. En je hebt een groep creatieven die in de oplossing van zo’n groot maatschappelijk vraagstuk gelooft. Vaak ook vinden ze een partner om van hun idee een project te maken. Maar zodra ze met hun geloof aankloppen bij gemeenten, financiers of andere partijen, of om anderen aan te moedigen zich bij hun project aan te sluiten, lopen ze tegen een stalen deur op. En die gaat niet open. Omdat ze achter die deur niet goed begrijpen waarom ze in dat project moeten geloven en zich moeten openstellen voor een idee waarbij hen geen concrete resultaten in het vooruitzicht worden gesteld.

Het verhaal van zo’n groep ‘gelovigen’ is dus kennelijk niet overtuigend genoeg, nog niet sterk genoeg. Ze hebben een krachtig narratief nodig om te verhelderen waarom de samenleving bij het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag niet zonder de verbeeldingskracht en het empatisch, speculatief vermogen van de creatieve sector kan. Maar hoe kan die sector laten zien wat de maatschappelijke waarde is van creativiteit zonder vast te lopen in meer rechtlijnige en cognitieve logica’s?

Collectief leiderschap en een duidelijk verhaal

Het zou helpen als de creatieve en culturele sectorHoe kan de creatieve sector laten zien wat de maatschappelijke waarde is van creativiteit zonder vast te lopen in rechtlijnige en cognitieve logica’s? meer een eenheid was. Het is binnen die sector nog te veel ieder-voor-zich. En alleen voor jezelf opkomen helpt niet wanneer je met z’n allen je toegevoegde waarde bij het aanpakken van taaie maatschappelijke vraagstukken wilt aantonen. Dan heb je collectief leiderschap nodig. Pas als de creatieve sector een duidelijk gemeenschappelijk verhaal++KL en creatieve intelligentieLees hier hoe Kennisland creatieve intelligentie inzet voor complexe maatschappelijke vraagstukken. heeft, kan die ook op beleidsniveau iets betekenen.

Ik ben namens Kennisland binnen Project IDOLS*++Project IDOLS*Een project dat is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector en gefinancierd wordt door OCW. Hierin doen opdrachtgevers ervaring op bij het inzetten van creatieve en culturele professionals. De professionals doen op hun beurt kennis en ervaring op bij het in consortia samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Lees meer verbonden aan de challenge ‘No Minor Thing’ waarbij verschillende partijen seksuele uitbuiting van minderjarigen willen aanpakken. Daarvoor ontwikkelden ze verschillende initiatieven. Circus Engelbregt kwam met het idee om via bierflesjes en -blikjes een mannendialoog over seks op te starten. Ze hebben daarvoor financiering gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om mensen aan te moedigen mee te doen met die discussie bedachten ze een ‘sixpack’ met tekeningen en instructies voor het voeren van een ‘penisdialoog’.

Voor het opschalen van dat idee hebben ze het bedrijfsleven nodig, denk bijvoorbeeld aan een brouwerij. Maar het betrekken van financiers in een later stadium van een project blijkt moeilijk. Omdat die vanaf de startWat zou helpen, is wetenschappelijk bewijs voor de impact en maatschappelijke waarde van creativiteit.  niet bij het initiatief waren betrokken en daardoor het ‘waarom’ missen. Zo gaat dat vaker: vernieuwende initiatieven vinden aan de voorkant wel een ingang, bijvoorbeeld via de challenges van IDOLS* en What Design Can Do. Maar wie pakt het daarna op?

Praktijk en beleid bij elkaar brengen

Wat zou helpen, is wetenschappelijk bewijs voor de impact en maatschappelijke waarde van creativiteit. Dat is essentieel om de onwetendheid achter die stalen deuren weg te nemen. Als je in zo’n hoge toren van een ministerie zit, letterlijk hoog boven de wereld, dan geeft dat een heel ander high brow perspectief op problemen en vraagstukken dan vanuit de creatieve sector waar ze als vanzelfsprekend vanuit de praktijk denken. Aan de andere kant moeten creatieven zich meer verdiepen in de wereld van ambtenaren en dossierhouders om te begrijpen hoe hun wereld eruitziet. Hiervoor is het nodig om met en van elkaar te leren. Ik zie die opleiding er dan ook graag komen: een school voor sociale creativiteit.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/pleidooi-voor-een-school-voor-sociale-creativiteit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/pleidooi-voor-een-school-voor-sociale-creativiteit/