Creatieve intelligentie voor complexe maatschappelijke vraagstukken

Hoe zetten we creatieve intelligentie nog effectiever in voor complexe maatschappelijke vraagstukken? En hoe kunnen publieke en creatieve organisaties effectiever mogelijkheden aanboren om vernieuwende initiatieven te realiseren? Deze vragen staan centraal in het verkennend onderzoek dat Kennisland uitvoert in samenwerking met OM Spaces, de creatieve ontmoetingsplek van het Openbaar Ministerie. Doel is scenario’s en concepten op te leveren die de inzet van creatieve intelligentie bij het oplossen van taaie maatschappelijke vraagstukken blijvend ondersteunen.


header_img
OMspaces

Hoe kunnen we creatieve intelligentie nog effectiever inzetten voor complexe maatschappelijke vraagstukken?

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Creatieve intelligentie effectiever inzetten voor maatschappelijke vraagstukken?
2019 - 2020

Er wordt gelukkig steeds meer gebruikgemaakt van creatieve intelligentie om tot andersoortige ideeën en oplossingen te komen waarmee we problemen kunnen aanpakken of voorkomen. Er ontstaan steeds meer coalities die vernieuwende, creatieve aanpakken realiseren. Een veel gebruikte vorm om deze coalities tot stand te brengen, is het organiseren van ‘challenges’.

Een voorbeeld hiervan is de challenge No minor Thing die OM Spaces georganiseerd heeft in samenwerking met What Design Can Do en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In deze challenge bedachten creatieve bureaus en ontwerpteams nieuwe oplossingen ter voorkoming en bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. Dit heeft geleid tot allerlei vernieuwende ideeën. Daarnaast maakten deelnemers kennis met experts en probleemeigenaren die hen ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de ideeën. 

Het blijkt ingewikkeld te zijn om ongewone ideeën en aanpakken een blijvende plek te geven in publieke organisaties en daarmee duurzame impact op de maatschappij te verkrijgen. En dat blijkt niet alleen bij deze challenge het geval te zijn. Een van de belemmeringen is dat veel publieke organisaties (bijvoorbeeld ministeries) zijn georganiseerd in domeinen en programma’s, en verantwoordelijkheden daardoor strikt zijn verdeeld over functionele eenheden. Maar creatieve en innovatieve aanpakken passen niet in deze organisatielogicaCreatieve en innovatieve aanpakken passen niet goed in de organisatielogica van publieke instellingen met hun domeinen en programma’s..

Wat moeten we organiseren, ontwerpen, afbreken of opbouwen om brede betrokkenheid, ondersteuning en eigenaarschap te creëren die het inzetten van creativiteit bij maatschappelijke vraagstukken vanzelfsprekend maakt? Deze vraag staat centraal in dit verkennende onderzoek dat Kennisland uitvoert in het kader van het project IDOLS* in samenwerking met OM Spaces++IDOLS*Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door IDOLS*, een project dat is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector en gefinancierd wordt door OCW. Hierin doen opdrachtgevers ervaring op bij het inzetten van creatieve en culturele professionals. De professionals doen op hun beurt kennis en ervaring op bij het in consortia samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken.. Voor dit onderzoek gaan we in gesprek met creatieve bureaus, probleemeigenaren bij verschillende publieke organisaties en facilitators. Daarnaast brengen we de verschillende betrokkenen bijeen in ontwerplabs om samen te komen tot nieuwe scenario’s die bijdragen aan een effectievere samenwerking en een meer duurzame inzet van creatieve intelligentie voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

onderzoek
Actieonderzoek

voor professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts, beleidsmakers

Actieonderzoek

Deze dynamische en inclusieve vorm van onderzoek combineert onderzoeken, leren, experimenteren en veranderen. De mensen die op allerlei verschillende manieren bij het vraagstuk betrokken zijn spelen een hoofdrol, met een groot draagvlak als gevolg: bijvoorbeeld professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts en beleidsmakers. We verkennen het vraagstuk samen, ontwerpen al experimenterend oplossingsrichtingen en beoordelen ook weer gezamenlijk de effecten ervan. Voorbeelden zijn actieonderzoeken naar maatschappelijke diensttijd, flexwerk in de zorg, de toekomst van het onderwijs op een middelbare school, beter burgerschapsonderwijs in het mbo en een toekomstvisie voor een zorgcentrum.

Project
European Social Innovation Competition

Overheid in transitie, Sociale innovatie

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/creatieve-intelligentie-voor-complexe-maatschappelijke-vraagstukken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/creatieve-intelligentie-voor-complexe-maatschappelijke-vraagstukken/