Trage overheid in tweede versnelling?

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Bij de Kafkabrigades hebben we al verschillende keren de klacht gehoord, dat burgers of ondernemers stipt op tijd moeten zijn met het indienen van formulieren, maar dat de overheid (gemeente, provincie of departement) de termijnen niet zo nauw lijkt te nemen. En de burgers en ondernemers die wij gesproken hebben blijken lang niet de enigen te zijn met dit probleem. Jaarlijks komen er ca. 5000 klachten hierover binnen bij de Nationale Ombudsman.

De Tweede Kamer heeft besloten dat het tijd is om daar iets aan te gaan doen. Twee kamerleden (PvdA en VVD) hebben het intitiatief genomen om boetes in te voeren voor overheden die termijnen overschrijden, bijvoorbeeld bij het toekennen van een vergunning. Daarnaast kunnen burgers in de toekomst bij de rechter snelheid van de overheid afdwingen. Hoe hoog de boetes precies worden, daar wordt nog over onderhandeld.

De meeste betrokkenen zijn enthousiast over het plan, behalve de Ombudsman zelf. Hij vreest dat de dreigende boetes tot haastwerk bij overheden leiden.

Ik vind dit absoluut een goede stap in de richting van een effectief functionerende overheid. Een voorbeeld dat we bij een van de brigades tegen zijn gekomen is een ondernemer die een bouwaanvraag had ingediend. Hij dacht dat hij een lichte bouwaanvraag indiende (termijn 4 weken). Na een paar weken kreeg hij te horen dat het een regulier bouwaanvraag (termijn 12 weken), een tegenvaller van 8 weken dus. Weer een paar weken later kreeg deze man bericht dat de termijn met 6 weken verdaagd was! Zonder enige motivering. Bij een van zijn volgende aanvragen had hij problemen omdat hij door vakantie een aanvullende bouwtekening drie dagen te laat indiende…Dat is pas frustrerend.

Sommige ambtenaren die deel hebben genomen aan een Kafkabrigade vertelden dat zij de termijnen soms zelfs te lang vonden. Naar hun idee zou het in sommige gevallen sneller kunnen. Daar hoeven niet altijd de regels voor worden aangepast. Door anders organiseren kom je vaak een eind. Daarom vind ik deze boetes voor termijnen een goede eerste stap, maar zouden de termijnen op zichzelf ook kritisch onder de loep genomen moeten worden om te kijken waar het nog sneller kan.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/trage-overheid-in-tweede-versnelling/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/trage-overheid-in-tweede-versnelling/