Van media-educatie naar mediawijsheid

5 januari 2010

De Raad van Cultuur heeft een lezenswaardig advies geschreven voor de staatssecretaris. De kern van het advies is dat burgers kennis, vaardigheden en een goede mentaliteit hebben om zich gemakkelijk te bewegen in het steeds veranderende medialandschap.

In plaats van maatregelen te nemen om kinderen en jongeren te beschermen tegen ‘kwalijke’ mediainvloeden, zou de aandacht meer moeten liggen op het aanleren van een kritische blik. Discussie in plaats van repressie, dat horen we graag! Het aanleren van vaardigheden en stuurmanskunt was ook een van de aanbevelingen die naar boven kwamen bij de Creative Capital Conference.

Leuk detail: In de literatuurlijst staan twee KL-publicaties genoemd, ‘Kennis als Water’en ‘.NL. Een jaar Digitale Pioniers’.

Lees het volledige advies: Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap

Auteur: Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/van-media-educatie-naar-mediawijsheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/van-media-educatie-naar-mediawijsheid/