Hoezo werkloos?!

Kennisland is gevraagd om een methodiek te ontwikkelen om de toekomst van werken in de stad op kleine schaal te ontwerpen. 


2013 - 2013

Vorige week is de Gemeente Amsterdam gestart met de campagne ‘Hoezo Werkloos?!’. Daarmee wil de stad jongeren ‘arbeidsfit’ houden en de kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Met een Facebook-pagina, een Twitter-account en een website die binnenkort wordt gelanceerd wil de stad ideeën van jongeren, stageplaatsen en vacatures uitwisselen.

Het college van B&W van de Gemeente Amsterdam wil voorkomen dat jongeren in de stad langs de kant komen te staan nu de crisis de werkgelegenheid onder druk zet. Om te voorkomen dat we straks te maken krijgen met een ‘verloren generatie’, wil de stad jongeren ‘fit voor werk’ houden.

Kennisland
Kennisland is gevraagd om parallel aan deze campagne een methodiek te ontwikkelen om de toekomst van werken in de stad op kleine schaal te ontwerpen met een team van jongeren, werkgevers, startups en andere betrokken partijen. Daarvoor zetten we de Social Innovation Safari-aanpak in, waarbij we in vier dagen antwoord willen krijgen op vragen als: Wat doen jongeren graag en goed? Waar lopen jongeren op vast? Wat houdt ze tegen? Wat zou ze helpen? Deze aanpak is erop gericht om snel (ca. vier dagen), in co-creatie met alle betrokkenen prototype-oplossingen te produceren die niet direct voor de hand liggen, maar wél effectief en haalbaar zijn.

We zijn begonnen met de voorbereidingen. Houd voor updates de Kennisland-website, de Hoezo Werkloos?!-Facebook-pagina en de Twitter-hashtag #hoezowerkloos in de gaten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/hoezo-werkloos/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/hoezo-werkloos/