Ratkaisu 100: sociale-innovatie-excursie in Nederland

Kennisland neemt in mei een groep Finse stadmakers mee op een sociale-innovatie-excursie. In vier dagen tijd maken ze kennis met Amsterdamse en Rotterdamse sociale-innovatieprojecten, doen ze inspiratie op, en trainen we ze om maatschappelijke vraagstukken vanuit andere perspectieven te benaderen.


header_img
Rotterzwam

Rotterzwam in Bluecity 010 te Rotterdam.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Rotterzwam in Bluecity 010 te Rotterdam.
2017

Van 2 tot en met 5 mei 2017 organiseert Kennisland een sociale-innovatie-excursie voor Sitra, het Finse innovatiefonds++SitraSitra is een onafhankelijk publiek fonds dat werkt onder de supervisie van het Finse parlement. Hun werk draait om het bevorderen van het welzijn en succes in de Finse samenleving. Hun doel is daarbij om van Finland een leider te maken in duurzaam welzijn, in synergie met de mensen, het milieu en de economie. Sitra werkt al 50 jaar aan een succesvolle toekomst die gekenmerkt wordt door samenwerking, duurzaamheid en sociale inclusiviteit.. Ter ere van het honderdjarige bestaan van een onafhankelijk Finland organiseert Sitra de Ratkaisu 100. Dit is een open competitie voor Finse stadmakers, waarin ze deelnemers aansporen om op zoek te gaan naar aanpakken voor toekomstige uitdagingen. Kennisland is ingeschakeld om de deelnemers kennis te laten maken met het unieke Nederlandse sociale-innovatieklimaat. Het programma is gericht op het uitdagen van de deelnemers om anders te denken over hun eigen initiatief en aanpak, maar ook om een brede blik te ontwikkelen en geïnspireerd te worden. In Amsterdam en Rotterdam nemen wij ze mee naar de initiatieven die het verschil maken en een glimp geven van nieuwe manieren van samenleven.

Making better use of everyone’s skills

Sinds het jaar 2000 is de buitenlandse populatie in Finland bijna verdubbeld. Volgens schattingen zal dit in 2030 opgelopen zijn tot een half miljoen mensen van een andere nationaliteit. Er vindt meer internationale uitwisseling plaats, de arbeidsmarkt verandert en informatie beweegt zich sneller voort dan ooit tevoren. In een nieuwe en veranderende wereld als deze is de uitdaging om zo goed mogelijk gebruik te maken van ieders kwaliteiten en vaardigheden groter, maar ook belangrijker dan ooit. Het onderwerp van de competitie, gekozen door middel van een publieke stemming, is dan ook: ‘making better use of everyone’s skills’.

De competitie draait om het stimuleren van sociale innovatie en het beter gebruikmaken van ieders vaardigheden en talenten. Sitra begeleidt de vijftien beste inzendingen van de Ratkaisu 100 om hun ideeën nog beter uit te werken tot concrete, effectieve en toepasbare aanpakken. De beste teams uit de competitie krijgen een prijs van 1 miljoen euro om hun aanpak uit te voeren. Projecten waar de deelnemers aan werken richten zich bijvoorbeeld op het vergroten van sociale inclusiviteit van (werkloze) jongeren en minderheidsgroepen, integratie van nieuwkomers, een leven lang leren en het waarderen van elkaars talenten en vaardigheden. Het ontwikkelen van aanpakken voor dit type maatschappelijke vraagstukken is erg complex en vraagt om verschillende perspectieven. Dit wordt ondervangen in de grote diversiteit aan projecten, aanpakken, invalshoeken en achtergronden van de deelnemers.

De focusHet doel van de competitie is ‘making better use of everyone’s skills’, om zo Finland beter voor te bereiden op de toekomst. van de competitie ligt op het zo goed mogelijk helpen van de geselecteerde projecten en hen te stimuleren in hun ontwikkeling. Om hieraan bij te dragen laat Kennisland de deelnemers kennismaken met inspirerende en uiteenlopende projecten en initiatieven van eigen bodem. In Amsterdam en Rotterdam++Rotterdamse projectenIn Rotterdam staan onder andere Hotspot Hutspot en de Dakakker op het programma. leiden wij ze vier dagen rond. De plekken waar we langsgaan bieden interessante perspectieven, experimenteren met business- en organisatiemodellen, en maken vaak inventief gebruik van technologie en digitale media. Het bezoeken van deze initiatieven dient niet alleen ter inspiratie; naar aanleiding van de reis door Nederland dagen we de deelnemers uit om het perspectief dat ze toepassen in hun eigen initiatief te ontleden en kritisch te bevragen.

Leren, inspireren en herformuleren

De mensen achter de initiatieven gidsen de deelnemers zelf door hun ontstaansgeschiedenis en de obstakels die ze zijn tegengekomen. Zij kunnen immers het beste vertellen over hun uitdagingen en successen. Zo kunnen de deelnemers leren van hun Nederlandse collega’s, hun internationale netwerk uitbreiden en kennis delen over zowel succesverhalen als uitdagingen. Het herformuleren van aanpakken en probleemdefinities is een centraal aspect in de excursie. Door de excursie heen en tijdens workshops stimuleren we deelnemers om andere invalshoeken, benaderingen en mindsets te ontdekken en te gebruiken. Deze workshops worden georganiseerd in samenwerking met STBY ++STBYSTBY is daarnaast een van de ontwikkelaars van de DIY-Toolkit voor sociale innovatie en zit net als Kennisland in Spring House. – een bureau dat creatief designonderzoek doet en werkt aan service-innovatie: ze brengen organisaties in verbinding met het leven en ervaringen van hun klanten.

Deze excursieKennisland laat de deelnemers kennismaken met inspirerende en uiteenlopende projecten en initiatieven in Amsterdam en Rotterdam. is behalve leerzaam voor de deelnemers, ook een mooie gelegenheid om nieuwe samenwerkingen te verkennen tussen Nederland en Finland. In onze eigen mondialiserende samenleving bestaan immers veel overeenkomsten met de maatschappelijke vraagstukken in Finland. Door met organisaties als Sitra of Nesta++NestaKL werkt al enkele jaren samen met Nesta, het Britse innovatiefonds, onder andere voor de European Social Innovation Competition. Lees hier meer over dat project. samen te werken, hopen we de opgedane ervaringen en lessen zo goed mogelijk te benutten.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/ratkaisu-100-sociale-innovatie-excursie-nederland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/ratkaisu-100-sociale-innovatie-excursie-nederland/