Expeditie 2020 Publicatie

Expeditie 2020 is een programma voor excellente studenten om gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst te ontwerpen.

Download
Publicatie
24 juli 2012

Expeditie 2020 is een programma voor excellente studenten om gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst te ontwerpen. Het programma wordt georganiseerd door de Hogeschool Utrecht (HU) in samenwerking met Stichting Nederland Kennisland (KL) en is bedoeld voor studenten van de Faculteit Educatie (FE). Het is een van de trajecten binnen het excellentieprogramma Sirius van de HU.

Expeditie 2020 is van start gegaan in september 2011. Een reis van zo’n acht maanden waarin studenten, gesteund door externe deskundigen, coaches, docenten en bestuurders, een ontwerp maken voor de lerarenopleiding van de toekomst en vernieuwende bewegingen binnen de huidige lerarenopleiding veroorzaken en versterken. Expeditie 2020 is voor gemotiveerde studenten die niet alleen kennis consumeren, maar ook een onbedwingbare drang hebben om de wereld om zich heen mede vorm te geven, te veranderen en te vernieuwen. Een traject voor veranderaars, vernieuwers en vormgevers die gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst willen creëren. Een traject voor hoogvliegers!

Expeditie 2020 is een poging om het onderwijs van binnenuit te innoveren. Daar is wel iets van buiten voor nodig. Een structuur of een ‘vehikel’ dat mensen uitdaagt en verleidt om verder te kijken dan de gebaande paden, om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en nog belangrijker, om nieuwe werkwijzen uit te proberen en te verduurzamen.

Kenmerken van deze aanpak zijn:

  • Het geven van een stem aan actoren die willen innoveren. In Expeditie 2020 speelden de studenten de hoofdrol. Studenten die onze leraren van de toekomst zijn.
  • We werkten aan een daadwerkelijke vernieuwing van de lerarenopleiding door de kracht en de mogelijkheden van de HU zo goed mogelijk te gebruiken. Binnen de Faculteit Educatie gebeurt al heel veel. De nadruk van de Expeditie lag dus niet op het ontwikkelen van toekomstscenario’s maar op het versterken van al lopende innovatieve initiatieven en het in gang zetten van een innovatiebeweging in de praktijk.
  • We gebruikten in dit proces methoden uit (actie)onderzoek, ontwerptheorie, large scale interventions, systemisch denken en werken, en veranderkunde. Zo fungeerde de Expeditie ook als innovatielab.
  • We denken groot maar zetten kleine stappen en doen kleine interventies en experimenten. De studenten leren door te doen! Alle groepen hebben getracht de innovaties al uit te proberen, in gang te zetten en anderen er in mee te krijgen. De idealen voor de toekomst werden al in gang gezet in het hier en nu.
  • We besteedden aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Hoe kunnen zij hun vernieuwend vermogen versterken? Wat kunnen zij doen om vernieuwers te worden? Hoe worden ze de ondernemende, lerende en innovatieve docenten van de toekomst?

De resultaten van dit alles kunnen bekeken en ervaren worden tijdens de Open Dag op 31 mei, op www.expeditie2020.nl, in dit boekje en hopelijk ook al op de Faculteit Educatie op de Hogeschool Utrecht. Wellicht komt u in de kantine iemand tegen op een zeepkist, ontwikkelen leraren samen met leerlingen een les, vindt er een gastcollege plaats door professionals van buiten en wordt ICT ingezet op zo’n manier dat het leerproces wordt versterkt. En als het even mee zit, staat er weer een nieuwe groep hoogvliegers op om op Expeditie te gaan.

Auteurs:
Chris Sigaloff & Nora van der Linden (Kennisland), Annelies Riteco (HU) en studenten van de HU.

Download de publicatie hier

www.expeditie2020.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/expeditie-2020-publicatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/expeditie-2020-publicatie/