Papers Open Cultuur Data

Auteursrecht en open data in de culturele Sector, Creative Commons-licenties en methoden voor openstellen culturele data.  

Download
Publicatie
13 juli 2012

Kennisland is als vertegenwoordiger van Creative Commons Nederland een van de organiserende instellingen achter OpenCultuurData.nl. Dit is een initiatief dat culturele instellingen helpt datasets met zowel media als beschrijvende informatie onder open licenties vrij te geven. Afgelopen maanden heeft Open Cultuur Data succesvol een masterclass gegeven. 17 deelnemers van verschillende culturele instellingen en instituten deden mee. In 5 bijeenkomsten werden zij begeleid bij het open beschikbaar stellen van culturele datasets. Na een paar maanden hebben deze deelnemers 11 datasets open beschikbaar gesteld die onder andere gebruikt worden in een hackathon van Hack de Overheid.

Voor deze masterclass heeft Creative Commons Nederland met hulp van enkele culturele instellingen en de R&D-afdeling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een drietal papers geschreven. Wij stellen deze papers onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0-licentie beschikbaar. Met deze licentie staan wij anderen toe om de papers te kopiëren, te distribueren en om delen van de papers in andere teksten te gebruiken, ook voor commerciële doeleinden, zolang Creative Commons Nederland maar als auteur van deze teksten wordt vermeld.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/papers-open-cultuur-data/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/papers-open-cultuur-data/