Download: recepten voor een smartphonevrije school

Het ministerie van OCW heeft scholen dringend geadviseerd om mobiele telefoons niet langer in de klas toe te staan. Leerlingen worden er te veel door afgeleid. Maar hoe pak je zo’n ingrijpende cultuurverandering aan? We hebben veel ervaring opgedaan met het helpen ontwikkelen van een smartphonevrijbeleid op het Amstelveen College en delen graag onze inzichten met dit inspiratiepakket waar alle scholen wat aan hebben.

Download
Publicatie
header_img
Smartphonevrij recepten

Kom samen met leerlingen, ouders en collega’s tot een helder en gedragen smartphonebeleid.

Maker: Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kom samen met leerlingen, ouders en collega’s tot een helder en gedragen smartphonebeleid.
19 oktober 2023
Download inspiratiepakket

De smartphone is een heet hangijzer geworden. Populaire smartphone-apps zijn uitermate verslavend en scholen zien dat het bij een groeiende groep leerlingen ten koste gaat van het leren. Steeds meer onderzoeken laten bovendien zien dat het veelvuldige gebruik van smartphones jongeren eenzamer, onzekerder en ontevredener maakt. Kortom, de balans is zoek. 

Begin juli heeft het ministerie van OCW een dringend advies uitgebracht over het gebruik van mobiele telefoons op scholen. Vanaf 1 januari 2024 is het in principe niet meer toegestaan om mobiele telefoons, tablets of smartwatches in de les te hebben. De komende maanden moeten scholen zelf gaan bepalen hoe zij hun smartphonebeleid vormgeven. 

Samen met alle betrokkenen

Kennisland begeleidde het traject op het Amstelveen College++Thuis of in de kluisLees hier meer over onze samenwerking met het Amstelveen College dat ervoor koos om als school volledig smartphonevrij te worden. om de school geheel smartphonevrij te maken. We gingen de dialoog aan met alle betrokkenen om ideeën te verzamelen voor de invulling van het nieuwe smartphonebeleid. We gaven samen met leerlingen, ouders, docenten en andere medewerkers de bijbehorende cultuurverandering vorm. Met een besluit alleen ben je er immers nog niet.We gaven samen met leerlingen, ouders, docenten en andere medewerkers de bijbehorende cultuurverandering vorm. Met een besluit alleen ben je er immers nog niet.

In dit inspiratiepakket hebben we alle opgedane inzichten omgezet naar recepten. Er is namelijk niet één enkele ‘juiste’ manier om een smartphonevrije school vorm te geven. Net zoals bij koken draait het om creativiteit, experimenteren en veel proeven. De recepten bieden inspiratie aan scholen die ook bezig zijn met een (digitale) cultuurverandering en die praktische manieren zoeken om daarover op school in gesprek te gaan. 

 

Download inspiratiepakket


Wil je meer weten over onze begeleiding van het Amstelveen College of heb je hulp nodig op jouw school om samen met leerlingen, ouders en collega’s tot een goed en gedragen smartphonebeleid te komen? Neem dan contact op met Fabienne of Monique van Kennisland! 

Op de website van de VO-raad vind je nog meer handreikingen die je als school kunnen helpenDe recepten bieden inspiratie aan scholen die bezig zijn met een (digitale) cultuurverandering en die praktische manieren zoeken om daarover op school in gesprek te gaan.  om tot een goed smartphonebeleid te komen.

 

Meisje met uitgewiste smartphone.
Meisje met uitgewiste smartphone.

Digitale cultuurverandering: hoe pak je dat aan?

Maker: Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Digitale cultuurverandering: hoe pak je dat aan?

 

Jonge vrouw met uitgewiste smartphone.
Jonge vrouw met uitgewiste smartphone

De smartphone, een heet hangijzer in alle scholen.

Maker: Kennisland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De smartphone, een heet hangijzer in alle scholen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/publicaties/recepten-voor-een-smartphonevrije-school/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/publicaties/recepten-voor-een-smartphonevrije-school/