KL zet Beleidslab op samen met BZK

BZK wil experimenteren met nieuwe vormen van beleid (maken en uitvoeren) om zo te komen tot innovatieve oplossingen voor taaie vraagstukken.


16 januari 2014

Een groep jonge BZK-ambtenaren met pioniersgeest toog vorig jaar naar Kopenhagen, bezocht er Mindlab en kwam terug met een idee: ook BZK wil experimenteren met nieuwe vormen van beleid (maken en uitvoeren) om zo te komen tot innovatieve oplossingen voor taaie vraagstukken.

De motivatie om zelf het experiment aan te gaan is om de gewenste outcome van het beleid meer centraal te zetten: meer tevreden burgers en betere oplossingen voor maatschappelijke problemen, tegen mogelijk lagere kosten. De tools daarvoor ontwikkel je in een lab: tests met andere aanpakken, die leiden tot nieuwe ideeën en tot een aantal prototype oplossingen.

De interesse van BZK is gewekt om dit ook in Nederland, met eigen cases en binnen de context van BZK, te gaan doen. Kennisland deelt dit enthousiasme en de zal de komende maanden samen met BZK het ‘Beleidslab‘ gaan opzetten om binnen (voorlopig) twee cases (kwaliteit nieuwbouw en energiebesparing in de koopsector) tot nieuwe inzichten in de gebruikers, vraagstukken, aanpakken en oplossingen te komen. Daarin zullen herkenbare elementen van bijvoorbeeld de Social Innovation Safari, SlimmerNetwerk en Kansen die Werken (vrouwenopvang) terugkomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/beleidslab-bzk/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/beleidslab-bzk/